Informacje

ABY ZOSTAĆ NASZYM UCZNIEM, NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ DO SZKOŁY:

1. Klasy IV, V, VI – WYPEŁNIĆ WNIOSEK

2. W podaniu do klas VII należy uwzględnić następujące informacje:
– drugi język obcy (hiszpański lub niemiecki)
– rodzaj klasy (dwujęzyczna, mundurowa, ogólna)

3. Do 25 czerwca 2018 roku należy złożyć w sekretariacie SP 14 następujące dokumenty:
– świadectwo ukończenia klasy III/IV/V/VI
– 1 zdjęcie legitymacyjne 30×42 mm (na odwrocie dane osobowe)

KLASA VII DWUJĘZYCZNA
– test sprawdzający predyspozycje językowe – DRUGI TERMIN – 13 LIPCA (piątek), godz. 12.00.
Ogłoszenie wyników – poniedziałek, 16 lipca, godz. 14.00

KLASA VII MUNDUROWA

Oświadczenie rodziców o braku przeciwwskazań zdrowotnych

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 Dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły – nr telefonu 32 227 3949