Informacje

ABY ZOSTAĆ NASZYM UCZNIEM, NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ DO SZKOŁY:

1. Klasy IV, V, VI – WYPEŁNIĆ WNIOSEK

2. W podaniu do klas VII należy uwzględnić następujące informacje:
– drugi język obcy (hiszpański lub niemiecki)
– rodzaj klasy (dwujęzyczna, mundurowa, ogólna)

3. Należy złożyć w sekretariacie SP 14 następujące dokumenty:
– świadectwo ukończenia klasy III/IV/V/VI
– 1 zdjęcie legitymacyjne 30×42 mm (na odwrocie dane osobowe)

KLASA VII DWUJĘZYCZNA
– test sprawdzający predyspozycje językowe –  TERMIN – do uzgodnienia w sekretariacie szkoły

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 Dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły – nr telefonu 32 227 3949