<

Rada rodziców

W wyniku wyborów, które odbyły się po pierwszym zebraniu rodziców w roku szkolnym 2016/17, a następnie porozumienia wybranych osób ukształtował się następujący skład Zarządu Rady Rodziców przy Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej w Tychach na bieżący rok szkolny.

Przewodnicząca:

Anna Szutran - Karaś

Wiceprzewodniczący:

Pan Piotr Kowalski

Wiceprzewodnicząca:

Pani Elżbieta Artwik-Ciesielska

Wiceprzewodniczący:

Pan Mariusz Pisula

Skarbnik:

Pani Wioletta Tamowicz-Giel