Armia Krajowa - patron Gimnazjum nr 1

Nadanie Gimnazjum nr 1 w Tychach imienia Armii Krajowej

"BY CZAS NIE ZAĆMIŁ I NIEPAMIĘĆ"

Takie było przesłanie uroczystości w Gimnazjum nr 1 w Tychach w dniu 8 maja 2002 r. Gimnazjum w tym dniu otrzymało zaszczytne imię Armii Krajowej.

Tablica

Nadaniu imienia towarzyszyło przekazanie szkole sztandaru i odsłonięcie pamiątkowej tablicy w holu szkoły.

Nadanie imienia planowaliśmy w programie rozwoju szkoły w trzecim roku jej funkcjonowania. Nasz wybór zbiegł się z propozycją Miejskiego Oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Nie wahaliśmy się ani przez moment. To zaszczyt przyjąć imię Żołnierzy AK, tych, którzy walczyli o wolną Polskę.

Chcemy, aby upływający czas nie zatarł pamięci o wielkich synach Rzeczypospolitej. Wzorować się na nich – ślubowało 700 uczniów Gimnazjum nr 1 po otrzymaniu sztandaru. Poświęcona przez ks. biskupa i odsłonięta przez AK – owców, władze miasta i honorowych patronów uroczystości tablica w holu szkoły powinna gimnazjalistom i wszystkim odwiedzającym szkołę przypominać sens walki żołnierzy AK.

Sztandar

Uroczystość odbyła się na placu apelowym gimnazjum. Rozpoczęła ją msza polowa. Chóralnemu wykonaniu patriotycznych pieśni przygrywała orkiestra wojskowa. Kompania honorowa oddała trzykrotną salwę karabinową po otrzymaniu przez młodzież sztandaru. Uczniowie wystąpili z programem artystycznym. Ostatnim punktem było spotkanie gości z pracownikami szkoły i dla wszystkich wojskowa grochówka.

Wzruszenie towarzyszyło wielu uczestnikom uroczystości. Była piękna i przejmująca – mówili uczniowie. Jestem przekonana, że będą ją długo pamiętać, a ideały Armii Krajowej wdrażane przez nauczycieli w pracy wychowawczej, staną się im bliskie.

Barbara Targowska - Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Tychach

TPAK - Towarzystwo Przyjaciół Armii Krajowej

logo TPAKZ inicjatywy pana Jacka Biernackiego przy Gimnazjum nr 1 w Tychach zostało powołane Towarzystwo Przyjaciół Armii Krajowej. Zebranie założycielskie TPAK odbyło się dnia 18 grudnia 2003 r. Członkami TPAK mogą zostać osoby, którym bliskie są ideały Armiii Krajowej - uczniowie, nauczyciele, rodzice.
Opracowano regulamin wewnętrzny koła oraz plan pracy, który jest każdego roku modyfikowany i dostosowawany do potrzeb. Zebrania odbywają się regularnie zgodnie z założonymi terminami. TPAK aktywnie współpracuje z Miejskim Oddziałem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. W naszym gimnazjum Towarzystwo opiekuje się Izbą Pamięci poświęconą działalności Armii Krajowej.

Historia Armii Krajowej

Tutaj możecie zapoznać się z historią powstania Armii Krajowej i głównymi postaciami, które przyczyniły się do jej powstania oraz kierowały organizacją. Warto znać tą kartę historii.

Odsłonięcie pomnika Gen.Grota Roweckiego w Tychach

Odsłonięcie pomnika Gen. Grota Roweckiego 19 września 2004 r. w Tychach, z inicjatywy tyskiego oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, odbyło się odsłonięcie popiersia gen. Stefana „Grota” Roweckiego. Odpowiednią okazją, aby upamiętnić tego wielkiego Polaka, była 60 rocznica jego tragicznej śmierci w obozie Sachsenhausen. Organizatorami tej uroczystości były władze miasta Tychy oraz Światowy Związek Żołnierzy AK, a także dużej pomocy udzieliła Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach i Towarzystwo Przyjaciół Armii Krajowej przy naszym gimnazjum.

Odsłonięcie pomnika Gen. Grota RoweckiegoOdsłonięcie pomnika Gen. Grota Roweckiego

Wszystko rozpoczęło się mszą świętą w kościele św. Krzysztofa, patronackim kościele tyskich AK-owców, o godzinie 11.30. Następnie uformowano kolumnę składającą się z kompanii honorowej Wojska Polskiego, którą wystawiał 19 batalion Obrony Terytorialnej z Gliwic, orkiestry kopalni „Ziemowit” z Lędzin, pocztów sztandarowych, oficjalnych gości oraz młodzieży Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej i mieszkańców Tychów.

Po dojściu na miejsce odsłonięcia pomnika (skrzyżowanie ul. Cyganerii z ul. „Grota” Roweckiego) rozpoczęła się uroczystość. Meldunek komendantowi WKU płk. Maciejowi Radziakowi złożył kpt. Andrzej Siewiorek i przy dźwiękach hymnu państwowego wciągnięta została flaga na maszt. Następnie wszystkich zebranych powitał, prowadzący uroczystość, Jacek Biernacki, nauczyciel historii w Gimnazjum nr 1 im. AK, a także prezes Towarzystwa Przyjaciół AK w Tychach.

Okolicznościowe przemówienia wygłosili prezydent naszego miasta Andrzej Dziuba oraz prezes Zarządu Okręgu Śląskiego Światowego Związku Żołnierzy AK. Zaszczytu odsłonięcia pomnika dostąpili prezydent Andrzej Dziuba, przewodnicząca Rady Miasta Barbara Konieczna i por. Maria Gosz-Piątkowiak prezes Tyskiego Oddziału Światowego Związku Żołnierzy AK. Był to moment, na który ze wzruszeniem zareagowali wszyscy zgromadzeni kombatanci. Pomnik został poświęcony przez księdza Wojciecha Wyciślika kapelana tyskich AK-owców.

Apel poległych został odczytany przez kpt. Klaga, po którym kompania honorowa oddała salwę honorową, najgłośniejszy element tej podniosłej uroczystości. Na końcu wszystkie oficjalne delegacje złożyły wiązanki kwiatów i dokonały wpisu do Księgi Pamiątkowej.

Uroczystość zakończyła się odprowadzeniem przez dowódcę uroczystości kompanii honorowej i pocztów sztandarowych, a prowadzący uroczystość podziękował wszystkim za przybycie i przypomniał, że wszyscy mogą dokonać pamiątkowych wpisów do Księgi Pamiątkowej. Tak zakończone zostało odsłonięcie pierwszego w Polsce pomnika gen. Stefana „Grota” Roweckiego, pierwszego dowódcy Armii Krajowej, największej konspiracyjnej armii w Europie w czasie II wojny światowej.

ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ POŚWIĘCONEJ ŻOŁNIERZOM ARMII KRAJOWEJ W GIMNAZJUM NR 1 IM. ARMII KRAJOWEJ W TYCHACH

„Chcieliśmy być wolni i wolność sobie zawdzięczać”. To słowa Jana Stanisława Jankowskiego ps. „Soból” wyryte na tablicy pamiątkowej, która 19 czerwca 2013 r. została odsłonięta w Gimnazjum nr 1 w Tychach. Nasza szkoła ma wybitnego patrona, więc czujemy się dumni, że na jej murach zawisła tablica upamiętniająca bohaterskich żołnierzy Armii Krajowej – największego w Europie wojska podziemnego walczącego z okupantem.

Odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej AKTablica powstała wg projektu uznanego śląskiego rzeźbiarza Tomasza Wenklara i została umieszczona przy głównym wejściu do szkoły. Uroczystość odsłonięcia odbyła się w obecności znamienitych gości, zgromadzonych uczniów, nauczycieli i pracowników. Odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej AKDwa poczty sztandarowe: szkolny i Światowego Związku Armii Krajowej nadawały temu spotkaniu wymiar patriotyczny. Prowadzący tę uroczystość wicedyrektor gimnazjum przedstawił krótki rys historyczny Armii Krajowej i drogę do ufundowania tablicy. Po odsłonięciu nastąpiło poświęcenie tablicy przez Przyjaciela Gimnazjum nr 1 ks. Proboszcza parafii pw. św. Marii Magdaleny w Tychach Janusza Lasoka. Następnie pani dyrektor szkoły złożyła kwiaty pod tablicą. Uczniowie przedstawili krótki montaż słowno – muzyczny zakończony „Modlitwą obozową” – to nieoficjalny hymn Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Naszą uroczystość uświetnili znakomici goście: Pani Wiceprezydent Daria Szczepańska, przewodniczący Rady Miasta Zygmunt Marczuk, wiceprzewodniczący Rady Miasta Józef Twardzik, pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego, Pan Andrzej Krzystyniak, dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty, Pani Dorota Gnacik, przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, ppłk Leszek Klag WKU, dyrektorzy okolicznych szkół.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tak doniosłego wydarzenia, jakie miało miejsce w naszym gimnazjum.