<

Szkoła ubiega się o "Znak Jakości Interkl@sa 2013"

Dlaczego ubiegamy się o certyfikat?

Jesteśmy w większości młodą, mobilną i multimedialną kadrą nauczycielską, chętnie pracującą i nawiązującą kontakty przy pomocy multimediów, dobrze się nimi posługującą w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Gimnazjum nasze jest jedną z najlepiej wyposażonych szkół w Tychach - dotyczy to szeroko pojętej komputeryzacji, wdrażaniu nowych technologii, dostępu do Internetu, którym objęty jest cały budynek. Posiadamy:


•5 tablic multimedialnych stałych, (z których korzystamy na bieżąco) wraz z oprogramowaniem - matematycznym, językowym, biologicznym.
•7 sal lekcyjnych wyposażonych jest w rzutniki multimedialne (zamontowane na stałe), w pozostałych można korzystać z mobilnego rzutnika, laptopa i ekranu przenośnego oraz z telewizorów.
•Komputery znajdują się w każdym pomieszczeniu, korzysta z nich nauczyciel prowadzący zajęcia, sprawdzając obecność, oceniając ucznia, wpisując uwagi, temat, itp. - ponieważ prowadzimy elektroniczny dziennik lekcyjny on-line, tzw. Komputery znajdują się w każdym pomieszczeniu, korzysta z nich nauczyciel prowadzący zajęcia, sprawdzając obecność, oceniając ucznia, wpisując uwagi, temat, itp. - ponieważ prowadzimy elektroniczny dziennik lekcyjny on-line, tzw. mobidziennik.
•W pokoju nauczycielskim znajdują się również komputery podłączone do drukarki, z których w czasie wolnym korzystają nauczyciele, przygotowując się do zajęć.

W jaki sposób działamy, na rzecz bezpieczeństwa w sieci - sprawozdanie

Bezpieczeństwo w sieci to nie tylko odpowiednie oprogramowanie sprzętu, ale świadome korzystanie z zasobów Internetu przez użytkowników i tego właśnie chcemy nauczyć naszych wychowanków.

 • • Opracowany został program Bezpieczny Internet i program profilaktyczny dotyczący bezpieczeństwa w sieci"Korzystajmy mądrze z Internetu", które realizowane są na bieżąco.
 • • Na zajęciach z informatyki uczniowie dowiadują się o negatywnych, etycznych i prawnych konsekwencjach korzystania z komputerów i Internetu (przy omawianiu poszczególnych tematów).
 • • W czasie korzystania przez uczniów z Internetu w bibliotece nauczyciel opiekun zwraca uwagę, z jakich stron uczniowie korzystają, przestrzega przed zagrożeniami.
 • • Na szkolnej stronie zamieszczone są linki do materiałów informujących o bezpiecznym zachowaniu w Internecie, z których mogą korzystać zarówno uczniowie jak i rodzice (zamieszczone w zakładce informacje i dokumenty).
 • • Wszyscy nauczyciele w tym roku szkolnym brali udział w szkoleniu na temat bezpieczeństwa w sieci pt. „Przemoc i cyberprzemoc w szkole”.
 • • Na wszystkich komputerach w szkole zainstalowano program antywirusowy Kaspersky.
 • • Strażnik ucznia – program, który zainstalowany jest na 4 komputerach w bibliotece, na 11 komputerach w pracowni multimedialnej, a w pracowni terminalowej 20.

Nauczyciele podnoszą swoje kompetencje informatyczne oraz stosują komputery w pracy dydaktycznej.

Cała Rada Pedagogiczna brała udział w warsztatach: „Metoda WebQuest – poszukiwania w sieci w pracy nauczyciela” oraz w szkoleniu na temat bezpieczeństwa w sieci pt. „Przemoc i cyberprzemoc w szkole”. Dodatkowo wielu nauczycieli w ostatnim czasie ukończyło lub uczestniczy w różnych kursach i szkoleniach nieobowiązkowych, między innymi: „Jak uczestniczyć w Programie eTwinning?”, „Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej”, „Nauczyciel, Dyrektor –wykorzystujący techniki ICT – szansą na nowoczesne nauczanie w śląskich szkołach”, „Nowe kompetencje pracowników administracji”. Nasi nauczyciele również chętnie publikują różne pomoce dydaktyczne w formie książkowej, na konferencjach naukowych czy w internecie, dzieląc się swoją wiedzą. Najciekawsze z nich to: genetyka , DNA, świat bakterii. Studia kierunkowe ukończyła jedna osoba, a podyplomowe z zakresu informatyki pięć osób, wielu podnosi swoje kwalifikacje zgodnie z zakresem wykorzystywania komputera i Internetu do swoich zajęć dydaktycznych i potrzeb.

Biblioteka - jako szkolne multimedialne centrum informacji.

Biblioteka posiada 4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu wykorzystywane przez uczniów. Uczniowie i nauczyciele bardzo chętnie przebywają w bibliotece, gdzie mogą poczytać książki i czasopisma, wyszukać potrzebne informacje w Internecie (szczególnie ci, którzy nie posiadają w domu dostępu do Internetu), odrobić lekcje, sprawdzić swoje konto pocztowe, porozumieć się z przyjaciółmi poprzez portale społecznościowe. Zawsze też młodzież w bibliotece znajduje pomoc ze strony nauczyciela. W naszej szkole pomieszczenie to jest miejscem, gdzie integrują się nasi uczniowie, a także nauczyciele. Tutaj też powstają różnego rodzaju ciekawe pomysły i prace, które uczniowie wykonują przy pomocy komputera. Należą do nich, projekty dyplomów, kartek okolicznościowych, prezentacji itp. W ubiegłym roku powstały prezentacje do projektów realizowanych w szkole przez uczniów. Są to: „Najsłynniejsze ogrody świata”, „Rośliny w naszej klasie”, „Lasius flavus, czyli życie mrówek”, „Nasze akwarium”, „Ptaki wokół nas”, „Cudze chwalicie…, czyli przyrodnicze podróże”, „Ptaki zimą – jak im pomagamy?, oraz inne jak „Gospodarka odpadami, czyli jak i gdzie trafiają moje śmieci”, liczne prezentacje na temat rozmnażania i hodowli roślin doniczkowych pod opieką nauczyciela biologii, „Rodziny bogów” oraz inne. Przedstawiamy prezentacje wykonane przez naszych uczniów w bibliotece szkolnej. Biblioteka jest specyficznym miejscem w naszym gimnazjum, to nie tylko centrum multimedialne, to centrum życia w naszej szkole, tam zawsze można uzyskać aktualne informacje, nie tylko szukając w Internecie. Innego rodzaju prezentacje wykonane przez uczniów to: obyczaje średniowieczne i sylwetki reżyserów.

Konkursy interaktywne i inne inicjatywy zwiazane z wykorzystaniem technologii informacyjnej.

Organizowane przez szkołę

 • Matmatrix - to konkurs, który już od pięciu lat jest organizowany dla uczniów tyskich szkół podstawowych. Uczniowie chętnie w nim uczestniczą, mogą wykazać się wiedzą, logicznym myśleniem przy rozwiązywaniu zadań, łamigłówek. Uczniowie zapoznają się z naszą pracownią komputerową, gdzie rozwiązują zadania przy pomocy komputera. Ostatnio został specjalnie napisany program dostosowany do ich możliwości, dotyczący obliczeń procentowych.
 • Warsztaty z języka niemieckiego "Deutsch Wagen Tour" prowadzone w naszej szkole dla uczniów klas pierwszych w połączeniu z uczniami szkół podstawowych. Uczestnicy wykonywali różnego typu zadania. Uczniowie klas starszych jednocześnie dokumentowali je, wykorzystując aparat fotograficzny, kamerę, a następnie zdjęcia te i nagrania zostały przeniesione na komputer do biblioteki, gdzie można je przeglądać. Adres bloga zamieszczonego w Internecie przez organizatorów http://blog.goethe.de/deutsch-wagen-tour/archives/2013/01.html (pod tytułem: Banany są okropne!)
 • Festiwal języków obcych, to szkolny konkurs, w którym mogą brać udział wszyscy zainteresowani uczniowie (wykorzystanie komputera, rzutnika, tablicy multimedialnej).
 • Dzień Śląski – to zarówno konkurs szkolny, gdzie uczniowie walczą o Puchar Dyrektora, jak i rejonowy, dla uczniów innych gimnazjów. Nasi uczniowie przygotowująprezentacje multimedialne oraz wykorzystują inne sposoby przedstawienia wylosowanego tematu, a następnie prezentują je pozostałej społeczności szkolnej. Prezentacje poszczególnych klas są oceniane przez uczniów i nauczycieli.

Konkursy, w których nasi uczniowie uczestniczyli w ostatnim czasie - osiągnięcia

 • • 2011/2012 – ogólnopolski konkurs (I etap-on line) „Jasna Szkoła, prosta sprawa” organizowany przez firmę Philips. Tylko jedna drużyna z województwa mogła dostać się do finału. Naszym uczniom to się udało – byli najlepsi w województwie śląskim.
 • • II i III miejsce indywidualnie 2011/2012 w Miejskim Konkursie Wiedzy na temat Bezpiecznego Internetu – miejski konkurs organizowany przez Bibliotekę Miejską w Tychach.
 • • III miejsce w I Rejonowym Konkursie Dziennikarskim dla Gimnazjalistów „Bystrzak 2012” dla naszej gazetki szkolnej GIMPRESS w roku szkolnym 2012/13.
 • • W X Regionalnym Konkursie Matematyczno – Sportowym „Slalomem po liczbach”w 2011/2012 r., gdzie jedną z konkurencji było wyszukiwanie informacji w Internecie – zajęliśmy VI miejsce.
 • • Uczestnictwo w konkursie wojewódzkim „Bezpieczny?Internet” 2010/2011, 2012/2013 (oczekujemy na wyniki).
 • • Od wielu lat – uczestniczymy w rejonowym konkursie „Mistrz Klawiatury” zajmując w roku szkolnym 2011/2012 r. VI miejsce.
 • • Uczestnictwo w ogólnopolskiej Olimpiadzie dla gimnazjalistów z informatyki on line (I etap) w roku 2011/2012 r., 2012/2013 r.
 • „MISHMASH” ” - w 2012/2013 r. braliśmy udział w konkursie językowym z wykorzystaniem komputera. Warunkiem udziału w eliminacjach było przysłanie płyty CD (DVD) – uczniowie wykonali to sami pod nadzorem nauczycieli języka angielskiego. Zaprezentowaliśmy krótkie przedstawienie pt. „Touched by an Alien” napisane przez D.M. Larson z muzyką i choreografią Moussier Tombola. Niestety, nie przeszliśmy do dalszego etapu, ale efekt końcowy był na tyle ciekawy, że filmik został umieszczony na You Tube

Prezentacja multimedialna poświęcona kontaktom uczniów i nauczycieli z partnerami w kraju i za granicą.

Uczniowie naszej szkoły brali udział w projekcie międzynarodowym „Młodzież w działaniu” dotyczącym tematyki ekologicznej. Była to świetna okazja „doszlifować” umiejętność posługiwania się językiem angielskim. W miłej atmosferze uczestnicy projektu wymieniali się poglądami oraz informacjami na temat swoich krajów oraz wykonywali wiele ciekawych zadań. Udział w projekcie będzie kontynuowany, gdyż tworzony jest kolejny wniosek. W tym roku złożyliśmy także wniosek do projektu Comenius. Mamy nadzieję, że będzie to kolejna możliwość poznania przez naszych uczniów rówieśników z innych krajów.

Prezentacja multimedialna przedstawiająca wykaz zajęć pozalekcyjnych i inicjatyw oraz ich efekty.

Szkolna pracownia informatyczna jest szeroko wykorzystywana przez uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych oraz udostępniana jest dla inicjatyw społeczności lokalnej. W szkole prowadzonych jest wiele zajęć pozalekcyjnych w ramach wszystkich przedmiotów – humanistyczne, językowe, matematyczno – przyrodnicze, artystyczne, sportowe.

 • • Projekt Unijny „Obrastam w Piórka” – programowanie w języku TURBO Pascal, QBasic, budowa stron internetowych. Własne strony uczniowie zaprezentowali w części dotyczącej biblioteki szkolnej. Hiperłącze do blgów prowadzonych przez uczniów w bocznym menu.
 • • Zajęcia rozwijające z informatyki w ramach zajęć dodatkowych – programowanie operacji ruchomego ramienia. Zobacz film, który nakręcili uczniowie.
 • • Tworzenie własnych prezentacji multimedialnych w związku z projektami gimnazjalnymi oraz jako zadania w związku z różnymi przedmiotami.
 • • Udział w projekcie firmowanym przez Philipsa pt. "Jasna szkoła- prosta sprawa"
 • Gazetka

Prezentacja multimedialna poświęcona wyrównaniu szans edukacyjnych w szkole.

W naszym gimnazjum wszyscy uczniowie mają możliwość rozwijać się, ale także uzupełniać istniejące braki. Dzieje się tak dzięki licznym zajęciom pozalekcyjnym oraz wprowadzonym udogodnieniom, m. in. dzięki dziennikowi elektronicznemu MobiDziennik, który pozwala uczniom nieobecnym na bieżąco konsultować się z wychowawcami i nauczycielami. Wyrównujemy szanse edukacyjne dzięki temu, że:

 • • Pracujemy metodą projektu
 • • Wzmacniamy aktywność młodzieżową
 • • Pracujemy z uczniem zdolnym
 • • Prowadzimy zajęcia dla uczniów z trudnościami w nauce
 • • Rozwijamy zainteresowania
 • • Szkolimy uczniów, nauczycieli i rodziców.