Zdalna szkoła+

Gmina Miasta Tychy otrzymała dofinansowanie z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na zakup tabletów oraz Internetu mobilnego dla uczniów tyskich placówek, w celu wsparcia Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – Zdalna Szkoła+. Tablety zostały już przekazane 6 uczniom, którzy takiej formy wsparcia potrzebowali.