Kadra

Dyrektor:

Małgorzata Chełchowska

Wicedyrektorzy:

Jacek Biernacki
Adrian Zieliński

Nauczyciele:

Edukacja wczesnoszkolna:
Sandra Borzęcka
Aneta Gołąb
Gabriela Haładaj
Michalina Kłakus
Agnieszka Kuchta
Ewelina Niezgoda
Ewa Pamulska
Anna Rahr
Anna Słaboń

Języka polskiego:
Małgorzata Chełchowska
Dorota Gajewska
Iwona Kolińska-Latocha
Magdalena Pałys

Historii i WOS-u:
Jacek Biernacki
Urszula Dudek
Michał Glenszczyk

Języka angielskiego:
Wojciech Granek
Sabina Koperwas
Marta Małyszek-Kamińska
Michał Nowak
Katarzyna Turczynowicz

Języka niemieckiego:
Alicja Bialik

Języka hiszpańskiego:
Patrycja Porczyńska

Matematyki:
Bożena Krzywda
Michalina Mikołowicz-Kret
Beata Żuraw

Fizyki:
Henryk Rej

Chemii:
Małgorzata Pałyga

Biologii:
Agnieszka Nowok

Geografii:
Justyna Kuna

Przyrody:
Agnieszka Nowok

Informatyki:
Katarzyna Tluczykont
Adrian Zieliński

Techniki:
Agnieszka Panek

Religii:
Anna Caputa
Marek Dąbrowski
ks. Paweł Kaczmarczyk
Monika Piwowarska

Wychowania fizycznego:
Tomasz Mentel
Sabina Pluta
Patrycja Porczyńska

Edukacji dla bezpieczeństwa:
Wojciech Granek

Plastyki:
Aleksandra Nieświec

Muzyki:
Adam Saczka
Katarzyna Tluczykont

Etyki:
Agnieszka Kuchta
Adrian Zieliński

Biblioteka szkolna:
Katarzyna Niemiec
Katarzyna Tluczykont

Pedagog szkolny:
Monika Jankowska
Anna Kowal
Małgorzata Woźniak

Psycholog szkolny:
Barbara Kowalczyk

Nauczyciel świetlicy:
Marlena Biełka
Ilona Kopańska
Patrycja Noras
Kaja Słaboń
Agnieszka Wojnowska-Mleczko

Nauczyciel współorganizujący kształcenie:
Agnieszka Borończyk
Agnieszka Gorgoń
Monika Jankowska
Anna Kowal
Justyna Kuna
Gabriela Marczuk
Katarzyna Piątek
Agnieszka Szczęsny-Sulej