Kadra

Dyrektor:

Małgorzata Chełchowska

Wicedyrektor:

Jacek Biernacki
Adrian Zieliński

Nauczyciele:

Edukacja wczesnoszkolna:
Sandra Borzęcka
Aneta Gołąb
Gabriela Haładaj
Michalina Kłakus
Agnieszka Kuchta
Ewelina Niezgoda
Ewa Pamulska
Anna Rahr
Anna Słaboń

Języka polskiego:
Małgorzata Chełchowska
Dorota Gajewska
Iwona Kolińska-Latocha
Magdalena Pałys

Historii i WOS-u:
Jacek Biernacki
Michał Glenszczyk
Zbigniew Szarek

Języka angielskiego:
Wojciech Granek
Sabina Koperwas
Michał Nowak
Agnieszka Panek

Języka niemieckiego:
Alicja Bialik

Języka hiszpańskiego:
Patrycja Porczyńska

Matematyki:
Grażyna Jastrzębska
Bożena Krzywda
Michalina Mikołowicz
Beata Żuraw

Fizyki:
Henryk Rej

Chemii:
Łukasz Marek
Bożena Krzywda
Małgorzata Pałyga

Biologii:
Agnieszka Nowok

Geografii:
Justyna Kuna

Przyroda:
Agnieszka Nowok

Informatyki:
Katarzyna Tluczykont
Adrian Zieliński

Techniki:
Agnieszka Panek

Religii:
Anna Caputa
Marek Dąbrowski
ks. Paweł Kaczmarczyk
Monika Piwowarska

Wychowania fizycznego:
Tomasz Mentel
Sabina Pluta
Patrycja Porczyńska

Edukacji dla bezpieczeństwa:
Wojciech Granek

Plastyki:
Aleksandra Nieświec

Muzyki:
Adam Saczka

Etyki:
Agnieszka Kuchta
Adrian Zieliński

Biblioteka szkolna:
Katarzyna Tluczykont
Katarzyna Niemiec

Pedagog szkolny:
Anna Kowal
Małgorzata Woźniak

Nauczyciel świetlicy:
Marlena Biełka
Ilona Kopańska
Patrycja Noras
Kaja Słaboń
Agnieszka Wojnowska-Mleczko

Nauczyciel współorganizujący kształcenie:
Agnieszka Borończyk
Dorota Gajewska
Agnieszka Gorgoń
Monika Jankowska
Justyna Kuna
Gabriela Marczuk
Katarzyna Niemiec
Katarzyna Piątek
Agnieszka Szczęsny-Sulej