Kadra

Dyrektor:

mgr Małgorzata Chełchowska

Wicedyrektor:

mgr Jacek Biernacki


Nauczyciele:

Edukacja wczesnoszkolna:
mgr Sandra Borzęcka
mgr Aneta Gołąb
mgr Agnieszka Kuchta
mgr Ewelina Niezgoda
mgr Ewa Pamulska
mgr Anna Rahr
mgr Anna Słaboń

Języka polskiego:
mgr Małgorzata Chełchowska
mgr Iwona Kolińska-Latocha
mgr Magdalena Pałys

Historii i WOS-u:
mgr Ewa Bielas
mgr Jacek Biernacki
mgr Michał Glenszczyk
mgr Adrian Zieliński

Języka angielskiego:
mgr Wojciech Granek
mgr Sabina Koperwas
mgr Michał Nowak

Języka niemieckiego:
mgr Alicja Bialik

Języka hiszpańskiego:
mgr Anna Fliszewska

Matematyki:
mgr Dorota Bączkowska
mgr Mariola Domider
mgr Andrzej Pawlas

Fizyki:
mgr Henryk Rej

Chemii:
mgr Łukasz Marek
mgr Małgorzata Pałyga

Biologii:
mgr Agnieszka Nowok

Geografii:
mgr Justyna Kuna

Przyroda:
mgr Agnieszka Nowok

Informatyki:
mgr Adrian Zieliński

Techniki:
mgr Agnieszka Panek

Religii:
ks. mgr Paweł Kaczmarczyk
mgr Marek Dąbrowski
mgr Karol Jakubik

Wychowania fizycznego:
mgr Tomasz Mentel
mgr Sabina Pluta

Edukacji dla bezpieczeństwa:
mgr Wojciech Granek

Plastyki:
mgr Aleksandra Nieświec

Muzyki:
mgr Adam Saczka

Etyki:
mgr Adrian Zieliński

Biblioteka szkolna:
mgr Izabela Kowal

Pedagog szkolny:
mgr Michalina Kłakus
mgr Anna Kowal
mgr Małgorzata Woźniak

Nauczyciel świetlicy:
mgr Marlena Biełka
mgr Ilona Kopańska
mgr Agnieszka Malinowska

Nauczyciel wspomagający:
mgr Agnieszka Borończyk
mgr Katarzyna Cebulska
mgr Agnieszka Gorgoń
mgr Monika Jankowska
mgr Gabriela Marczuk
mgr Katarzyna Piątek
mgr Agnieszka Szczęsny