Kadra

Dyrektor:

Małgorzata Chełchowska

Wicedyrektor:

Jacek Biernacki

Nauczyciele:

Edukacja wczesnoszkolna:
Sandra Borzęcka
Aneta Gołąb
Agnieszka Kuchta
Ewelina Niezgoda
Ewa Pamulska
Anna Rahr
Anna Słaboń

Języka polskiego:
Małgorzata Chełchowska
Iwona Kolińska-Latocha
Magdalena Pałys

Historii i WOS-u:
Ewa Bielas
Jacek Biernacki
Michał Glenszczyk
Adrian Zieliński

Języka angielskiego:
Wojciech Granek
Sabina Koperwas
Michał Nowak

Języka niemieckiego:
Alicja Bialik

Języka hiszpańskiego:
Anna Fliszewska

Matematyki:
Dorota Bączkowska
Grażyna Jastrzębska
Andrzej Pawlas

Fizyki:
Henryk Rej

Chemii:
Łukasz Marek
Małgorzata Pałyga

Biologii:
Agnieszka Nowok

Geografii:
Justyna Kuna

Przyroda:
Agnieszka Nowok

Informatyki:
Adrian Zieliński

Techniki:
Agnieszka Panek

Religii:
ks. Paweł Kaczmarczyk
Marek Dąbrowski
Monika Piwowarska

Wychowania fizycznego:
Sebastian Dusiło
Tomasz Mentel
Sabina Pluta

Edukacji dla bezpieczeństwa:
Wojciech Granek

Plastyki:
Aleksandra Nieświec

Muzyki:
Adam Saczka

Etyki:
Adrian Zieliński

Biblioteka szkolna:
Katarzyna Tluczykont

Pedagog szkolny:
Anna Kowal
Małgorzata Woźniak

Nauczyciel świetlicy:
Marlena Biełka
Michalina Kłakus
Ilona Kopańska
Agnieszka Wojnowska-Mleczko

Nauczyciel współorganizujący kształcenie:
Agnieszka Borończyk
Katarzyna Cebulska
Agnieszka Gorgoń
Monika Jankowska
Gabriela Marczuk
Katarzyna Piątek
Agnieszka Szczęsny