Klasy VII

Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu uzupełniającym *
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy VII dwujęzycznej wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami. od 2 marca 2020 r. od godz. 8.00 do 15 maja 2020 r. do godz. 15.00 od 20 lipca 2020 r. od godz. 8.00 do 21 lipca 2020 r. do godz. 15.00
2. Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych z oddziałami dwujęzycznymi do 22 maja 2020 r. do 23 lipca 2020 r.
3. Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych do klas dwujęzycznych w szkołach podstawowych. do 5 czerwca 2020 r do godz. 15.00 24 lipca 2020 r. do godz. 10.00

Harmonogram działań związanych z przeprowadzeniem postępowania rekrutacyjnego oraz oddziałów klas VII dwujęzycznych Szkoły Podstawowej nr 13 z OD, Szkoły Podstawowej nr 14 z OD, Szkoły Podstawowej nr 37 z OD, na rok szkolny 2020/2021