Klasy VII

REKRUTACJA DO KLAS DWUJĘZYCZNYCH

Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej, ul. Brzozowa 24

19 lutego 2024 r. rozpocznie się rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych klas siódmych szkół podstawowych. Wnioski będzie można składać do 11 marca 2024 r.

Do oddziału dwujęzycznego przyjmuje się ucznia, który uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.

link do rekrutacji – https://spklasy4i7-tychy.nabory.pl/


Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do oddziałów dwujęzycznych klas siódmych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy na rok szkolny 2024/2025

Lp.
Rodzaj czynności
Termin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym *


1.
Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy VII dwujęzycznej wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami.od 19 lutego 2024 r. od godz.8.00
do 11 marca 2024 r. do godz.15.00
od 3 lipca 2024 r.
od godz.8.00
do 4 lipca 2024 r. do godz.15.00


2.
Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych z oddziałami dwujęzycznymi25 marca 2024 r.
(godz. 14:30)
do 8 lipca 2024 r.


3.
Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych do klas dwujęzycznych w szkołach podstawowych.do 8 kwietnia
2024 r.
do godz.15.00
9 lipca 2024 r. do godz.15.00
4.Przyjmowanie świadectwa promocyjnego do klasy VII szkoły podstawowej.od 21 czerwca 2024 r. od godz. 8:00
do 24 czerwca 2024 r. do godz.15.00
od 3 lipca 2024 r.
od godz.8.00
do 4 lipca 2024 r. do godz.15.00


5.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.27 czerwca 2024 r.  do godz. 14.009 lipca 2024 r. do godz.15.00

6.
Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata zakwalifikowanego woli uczęszczania.do 28 czerwca 2024 r.
do godz.14.00
do 11 lipca 2024 r. do godz.14.00
7. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.28 czerwca 2024 r. do godz.15.0011 lipca 2024 r. do godz.15.00

* rekrutacja uzupełniająca przeprowadzana jest tylko w przypadku dysponowania wolnymi miejscami po rekrutacji podstawowej