Klasy VII

Zapraszamy do zapoznania się z listą przyjętych uczniów do klasy VII dwujęzycznej Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej lista przyjętych – Pobierz


Lp.

Rodzaj czynności
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym *


1.
Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy VII dwujęzycznej wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami. od 2 marca 2020 r. od godz. 8.00 do 29 czerwca 2020 r. do godz. 15.00 od 20 lipca 2020 r. od godz. 8.00 do 21 lipca 2020 r. do godz. 15.00


2.
Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych z oddziałami dwujęzycznymi

do 1 lipca 2020 r.


do 23 lipca 2020 r.


3.
Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych do klas dwujęzycznych w szkołach podstawowych.
do 6 lipca 2020 r do godz. 9.00

24 lipca 2020 r. do godz. 10.00
4. Przyjmowanie świadectwa promocyjnego do klasy VII szkoły podstawowej. od 26 do 29 czerwca 2020 r. od 20 do 21 lipca 2020 r.


5.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
6 lipca 2020 r. do godz. 9.00

24 lipca 2020 r. do godz. 10.00

6.
Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata zakwalifikowanego woli uczęszczania.
do 6 lipca 2020 r. do godz. 15.00

do 24 lipca 2020 r. do godz. 14.00

7.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
7 lipca 2020 r do godz. 15.00

do 24 lipca 2020 r. do godz. 15.00

SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH ODBĘDZIE SIĘ W SZKOLE,
30 CZERWCA, WE WTOREK, O GODZ. 10.00

* rekrutacja uzupełniająca przeprowadzana jest tylko w przypadku dysponowania wolnymi miejscami po rekrutacji podstawowej