Klasy VII

link do rekrutacji – https://spklasy4i7-tychy.nabory.pl/


Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do oddziałów dwujęzycznych klas siódmych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy na rok szkolny 2022/2023

Lp.
Rodzaj czynności
Termin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym *


1.
Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy VII dwujęzycznej wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami.od 9 lutego 2022 r.
od godz.8.00
do 11 marca 2022 r.
do godz.15.00
od 11 lipca 2022 r.
od godz. 8.00
do 12 lipca 2022 r.
do godz.13.00


2.
Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych z oddziałami dwujęzycznymi

22 marca 2022 r. godz.14.00


13 lipca 2022 r.
godz. 9.00


3.
Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych do klas dwujęzycznych w szkołach podstawowych.
do 11 kwietnia 2022 r.
do godz.15.00

do 13 lipca 2022 r.
do godz.15.00
4.Przyjmowanie świadectwa promocyjnego do klasy VII szkoły podstawowej.od 24 czerwca 2022 r. do 27 czerwca 2022 r. do godz.15.00od 11 lipca 2022 r.
do 12 lipca  2022 r.
do godz.13.00


5.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
29 czerwca 2022 r.
do godz. 14.00

13 lipca 2022 r.
do godz.15.00

6.
Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata zakwalifikowanego woli uczęszczania.
do 1 lipca 2022 r.
do godz. 14.00

do 14 lipca 2022 r.
do godz. 14.00
7. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.1 lipca 2022 r
do godz.15.00
do 14 lipca 2022 r.
do godz.15.00

* rekrutacja uzupełniająca przeprowadzana jest tylko w przypadku dysponowania wolnymi miejscami po rekrutacji podstawowej