Klasy VII

REKRUTACJA DO KLAS DWUJĘZYCZNYCH

Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej, ul. Brzozowa 24

13 lutego 2023 r. rozpocznie się rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych klas siódmych szkół podstawowych. Wnioski będzie można składać do 10 marca 2023 r.

Do oddziału dwujęzycznego przyjmuje się ucznia, który uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.

link do rekrutacji – https://spklasy4i7-tychy.nabory.pl/


Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do oddziałów dwujęzycznych klas siódmych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy na rok szkolny 2023/2024

Lp.
Rodzaj czynności
Termin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym *


1.
Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy VII dwujęzycznej wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami.od 13 lutego 2023 r.
od godz.8.00
do 10 marca 2023 r.
do godz.15.00
od 10 lipca 2023 r.
od godz. 8.00
do 11 lipca 2023 r.
do godz.13.00


2.
Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych z oddziałami dwujęzycznymi30 marca 2023 r.
godz. 15.00
do 13 lipca 2023 r.
do godziny 13.00


3.
Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych do klas dwujęzycznych w szkołach podstawowych.do 14 kwietnia 2023 r.
do godz.15.00
13 lipca 2023 r.
do godz.15.00
4.Przyjmowanie świadectwa promocyjnego do klasy VII szkoły podstawowej.od 23 czerwca 2023 r. od godz. 8:00
do 26 czerwca 2023 r. do godz.15.00
do 11 lipca 2023 r.
od godz. 8:00
do godz.13.00


5.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.29 czerwca 2023 r.
do godz. 14.00
13 lipca 2023 r.
do godz.15.00

6.
Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata zakwalifikowanego woli uczęszczania.do 30 czerwca 2023 r.
do godz.14.00
do 14 lipca 2023 r.
do godz.14.00
7. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.30 czerwca 2023 r.
do godz.15.00
do 14 lipca 2023 r.
do godz.15.00

* rekrutacja uzupełniająca przeprowadzana jest tylko w przypadku dysponowania wolnymi miejscami po rekrutacji podstawowej