Klasy I

Rekrutacja dziecka do klasy I szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025

Link do rekrutacji – https://sp-tychy.nabory.pl/

Ważne terminy

Etap rekrutacjiTermin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Przyjmowanie ZGŁOSZEŃ od rodziców kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły i WNIOSKÓWod 13 lutego 2024 r. od godz. 8:00
do 29 lutego 2024 r. do godz. 15:00
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych
22 marca 2024 r.
do godz. 14:00
Potwierdzenie przez Rodziców dziecka woli uczęszczania do wybranej szkoły podstawowejdo  3 kwietnia 2024 r.
do godz. 12:00
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych3 kwietnia 2024 r.
do godz.15:00


Aby zapisać dziecko do szkoły spoza obwodu należy wypełnić elektroniczny formularz WNIOSKU, wydrukować formularz i złożyć w szkole wpisanej na pierwszym miejscu w terminie od dnia 13 lutego 2024 r. godz. 8:00 do dnia 29 lutego 2024 r. do godz. 15:00

We wniosku można wskazać od 1 do 3 szkół, w kolejności zgodnej z preferencjami. Przyjęcie dziecka do wybranej szkoły spoza obwodu będzie uzależnione od liczby wolnych miejsc w tej szkole oraz spełniania przez dziecko kryterium rekrutacji.


Kryterium zgodnie z  Uchwałą nr XLIV/723/18 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2018 r.Liczba punktów
Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły / oddziału przedszkolnego / przedszkola w zespole10  pkt


Należy pamiętać, że złożenie wniosku nie gwarantuje przyjęcia dziecka do wybranej szkoły.