Klasy I

link do rekrutacji – https://sp-tychy.nabory.pl/

Ważne terminy

Etap rekrutacjiTermin
Przyjmowanie ZGŁOSZEŃ od rodziców kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły  od 7 lutego 2022 r. od godz. 8:00 
do 2 marca 2022 r. do godz. 15:00 
Przyjmowanie WNIOSKÓW o przyjęcie do szkoły od rodziców kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkołyod 7 lutego 2022 r. od godz. 8:00 do 2 marca 2022 r. do godz. 15:00
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 1 kwietnia 2022 r. do godz. 14:00
Potwierdzenie przez Rodziców dziecka woli uczęszczania do wybranej szkoły podstawowejdo 7 kwietnia 2022 r. do godz. 15:00
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych8 kwietnia 2022 r. do godz.10:00