Klasy I

Zapraszamy do zapoznania się z listą przyjętych uczniów do klasy 1

Zapraszamy do zapoznania się
z listą zakwalifikowanych uczniów
do klasy 1

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym*
1. Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami. od 10 lutego 2020 r. od godz. 8.00 do 28 lutego 2020 r. do godz.15.00 od 18 maja 2020 r. od godz.8.00 do 20 maja 2020 r. do godz. 15.00
2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, jeżeli przyjęcie do danego oddziału tego wymaga. do 13 marca 2020 r. do 27 maja 2020 r.
3. Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej. do 31 marca 2020 r. do godz. 10.00 2 czerwca 2020 r. do godz. 10.00
4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 31 marca 2020 r. do godz. 10.00 2 czerwca 2020 r. do godz. 10.00
5. Potwierdzanie przez rodzica/opiekuna kandydata zakwalifikowanego woli uczęszczania do danej szkoły. do 3 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00 do 4 czerwca 2020 r. do godz. 15.00
6. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 6 kwietnia 2020 r. do godz. 10.00 5 czerwca 2020 r. do godz.10.00

Ze względu na brak wolnych miejsc, nie prowadzimy rekrutacji uzupełniającej