Klasy I

Link do rekrutacji – https://sp-tychy.nabory.pl/

Ważne terminy

Etap rekrutacjiTermin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Przyjmowanie ZGŁOSZEŃ od rodziców kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły  od 6 lutego 2023 r. od godz. 8:00
 do 24 lutego 2023 r. do godz. 15:00 
Przyjmowanie WNIOSKÓW o przyjęcie do szkoły od rodziców kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkołyod 6 lutego 2023 r. od godz. 8:00
 do 24 lutego 2023 r. do godz. 15:00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.24 marca 2023 r.
do godz. 14:00
Potwierdzanie przez rodzica/opiekuna kandydata zakwalifikowanego woli uczęszczania do danej szkołydo 30 marca 2023 r.
 do godz. 15:00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.3 kwietnia 2023 r.
do godz.15:00Etap rekrutacjiTermin
w postępowaniu uzupełniającym*
Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami.od 4 maja 2023 r.
od godz. 8.00
do 8 maja 2023 r.
do godz.15.00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.31 maja 2023 r.
do godz.14.00
Potwierdzanie przez rodzica/opiekuna kandydata zakwalifikowanego woli uczęszczania do danej szkołydo 2 czerwca 2023 r.
do godz. 12.00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.2 czerwca 2023 r.
do godz.15.00

* rekrutacja uzupełniająca przeprowadzana jest tylko w przypadku dysponowania wolnymi miejscami po rekrutacji podstawowej