Obiady

Warunkiem korzystania z obiadów jest zawarcie  Umowy o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej w Tychach w roku szkolnym 2021/2022. W tym celu należy dostarczyć w/w umowę do sekretariatu.  

Informujemy,  że posiłki dostarczane są przez zewnętrzną firmę cateringową.

Cena jednego obiadu wynosi  5 zł.

Rodzic podpisując umowę zobowiązuje się do dokonywania wpłaty do 15 dnia każdego następnego miesiąca, przelewem na rachunek  bankowy Szkoły Podstawowej nr 14  z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej w Tychach, na:

nr konta: 61 1240 1330 1111 0010 7499 8954

W treści przelewu należy wpisać:

wpłata za obiady /klasa / imię i nazwisko dziecka / za miesiąc………………………..…….

Za termin dokonania płatności uznaje się dzień wpływu należności na wyżej wymieniony rachunek bankowy.

Nieobecność dzieci na obiadach należy zgłaszać w bieżącym dniu do godziny 8 15, dzwoniąc pod numer telefonu  – sekretariat szkoły  – 32 227 39 49; 506 002 668;