Egzaminy próbne 2023

PrzedmiotPrzeprowadzenie testu diagnostycznego
język polskilistopad/grudzień
matematykalistopad/grudzień
języki obce nowożytnelistopad/grudzień

Zasady organizacyjne egzaminów: 

– Uczniowie przychodzą na egzamin nie wcześniej niż o 7.40, nauczyciele nadzorujący powinni być obecni od 7.30 
– Obowiązuje uroczysty strój. 
– Nauczyciele nadzorujący przebieg egzaminu od godziny 7.45 sukcesywnie wpuszczają uczniów do sal, aby uniknąć kolejki.  
– Przed wpuszczeniem na salę egzaminacyjną uczniowie muszą się wylegitymować dokumentem ze zdjęciem. 
– Następnie uczniowie losują miejsce w sali (każdego dnia). 
– Na salę egzaminacyjną NIE WOLNO wnosić żadnych urządzeń elektronicznych. 
– Uczniom WOLNO wnieść na salę egzaminacyjną:  
długopisy z czarnym wkładem (linijka na matematykę),  
małą paczkę chusteczek higienicznych  
małą butelkę wody mineralnej. 
– Uczniowi może być przerwany egzamin, gdy:  
wniesie urządzenie elektroniczne
będzie pisał egzamin niesamodzielnie,  
będzie przeszkadzał innym w pisaniu egzaminu  
(na salę będzie poproszona p. dyrektor, która zdecyduje o przerwaniu egzaminu). 
– Punktualnie o 8.00 uczniom zostaną rozdane testy egzaminacyjne i zapoznają się z instrukcją. 
– Po części organizacyjnej nauczyciel zapisuje na tablicy czas rozpoczęcia i zakończenia pisania. 
– Jeżeli ktoś skończy pisać (nie wolno skończyć wcześniej niż 15 minut przed końcem) podnosi rękę, a nauczyciel podchodzi i sprawdza, czy wszystkie odpowiedzi (zadania zamknięte) zostały przeniesione na kartę odpowiedzi i wypuszcza ucznia z sali (test zostaje na stole). 
– Uczniowie mający wydłużony czas pracy mogą pisać 50% dłużej niż przewidziany czas (60, 50, 45) 
– Po egzaminie uczniowie wracają na lekcje wg ustalonego grafiku.