O SZKOLE

Chcesz, aby Twoje dziecko zdobywało wiedzę i jednocześnie rozwijało swoje zainteresowania?
Szukasz dla niego szkoły życzliwej i bezpiecznej, otwartej na potrzeby i oczekiwania rodziców?
Jeśli tak, to pozostań na tej stronie i przeczytaj.

Nasza szkoła to ponad sześćdziesiąt lat tradycji i historii. To miejsce szczególne, w którym wiedzę zdobywało kilka pokoleń mieszkańców Tychów i okolic. Od lat sześćdziesiątych w naszym budynku działała Szkoła Podstawowa nr 14. Na jej bazie w 1999 r. powstało gimnazjum, które nosiło zaszczytne miano Armii Krajowej, co wytyczało główne cele działalności wychowawczej. Od początku istnienia gimnazjum staraliśmy się zapewnić naszym uczniom świetne warunki do nauki oraz miłą atmosferę i poczucie bezpieczeństwa. Od września na tej bazie będzie działała Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi.

Dlaczego nasza szkoła?
– Budynek znajduje się w spokojnej okolicy, jest otoczony zielenią – to „szkoła w ogrodzie” (braliśmy udział w programie telewizyjnym „Maja w ogrodzie”)
– Charakteryzuje nas indywidualne podejście do każdego ucznia.
– Mamy certyfikaty m. in.„Szkoły w ruchu”, „Szkoły Promującej Zdrowie”, „Bezpiecznej szkoły”
– Tradycją szkoły było organizowanie imprez szkolnych i pozaszkolnych, takich jak Festyn Majowy, Dzień Śląski, Dni Patrona, Konkurs Mitologiczny i Matmatrix, Dni Otwarte, Warsztaty Zdrowia.

Oferta:
• bardzo dobre warunki lokalowe (wyremontowane i świetnie wyposażone wszystkie pomieszczenia)
• dostęp do internetu w całej szkole, komputery i rzutniki w każdej sali, 9 tablic interaktywnych
• dziennik elektroniczny (bezpłatny i w pełni dostępny dla każdego rodzica)
• do wyboru język angielski, niemiecki i hiszpański
• programy dydaktyczno- wychowawcze, które zakładają rozwijanie zainteresowań dzieci z naciskiem na indywidualizację pracy
• życzliwą opiekę, którą zapewnia dzieciom każdy pracownik szkoły
• bezpieczną atmosferę sprzyjającą osiąganiu sukcesów oraz budowania u dzieci poczucia własnej wartości
• doświadczoną kadrę pedagogiczną gwarantującą wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci
• nacisk na rozwijanie twórczego myślenia, analitycznego podejścia do rzeczywistości i czynny udział w życiu kulturalnym ,,małej ojczyzny”
• opanowanie języka obcego i umiejętności posługiwania się komputerem

Nauka jest najważniejsza, ale oprócz efektywnej nauki proponujemy:
– Świetlicę szkolną, która zapewnia opiekę w czasie oczekiwania na zajęcia, a także po ich zakończeniu. Dodatkowe pomieszczenia świetlicowe dla uczniów klas pierwszych, a opieka w nich zgodna z potrzebami rodziców.
Aby nauka była przyjemna, a chodzenie do szkoły nie tylko i wyłącznie obowiązkiem, dysponujemy m. in.:
– dwiema pracowniami komputerowymi – 20 i 10 stanowisk (z komputerów i dostępu do Internetu można również korzystać w centrum multimedialnym przy szkolnej bibliotece oraz w świetlicy szkolnej).
– bardzo dobrze wyposażonymi salami lekcyjnymi, szczególnie bogatą w różnorodne nowoczesne pomoce naukowe, pracownią biologiczną, a także geograficzną, fizyczną, chemiczną, pracowniami językowymi, matematycznymi i polonistyczną oraz pracowniami historycznymi – wyposażonymi w tablice interaktywne.
– indywidualne wygodne szafki dla uczniów
– zajęcia sportowe odbywają się w sali gimnastycznej i na wielofunkcyjnym boisku tartanowym oraz na innych miejskich obiektach sportowych.
– niektóre lekcje historii realizowane są w Muzeum Śląskiego Września 1939 r. (w szkolnym schronie), a lekcje biologii m. in. w przyszkolnym ogrodzie
Chcemy, aby każdy z naszych uczniów czuł się u nas bezpiecznie. Bezpieczeństwo uczniów zapewniamy w oparciu o uzgodnione z rodzicami procedury oraz rozbudowany monitoring wizyjny wewnętrzny i zewnętrzny (26 kamer). Szkoła na czas lekcji jest zamknięta, co w zdecydowany sposób zwiększa bezpieczeństwo uczniów. Wyróżnia nas ilość zatrudnionych mężczyzn, na 38 pedagogów 16 to mężczyźni.

Zajęcia dodatkowe:
​Rozwijanie dodatkowych zainteresowań uczniów to nasz ważny obowiązek i dlatego od najmłodszych klas każdy uczeń znajdzie u nas ofertę dla siebie na:
– zajęciach wyrównawczych (ze wszystkich przedmiotów);
– kołach rozwijających zainteresowania
– kołach sportowych
– kołach przedmiotowych.

Przeczytaliście Państwo tę ofertę tak jak inne. Zastanawiacie się, czy to wszystko prawda. Przyjdźcie do nas i zobaczcie. Napiszcie, a odpowiemy. Nie o wszystkim zdołaliśmy tutaj napisać. Odwiedźcie też naszą stronę i fanpage na FB, poznacie lepiej naszą szkołę, a także pracujących tu nauczycieli – pasjonatów.