Skład Samorządu Szkolnego

Przewodniczący:
Szymon Sojka
V-ce Przewodnicząca:
Emilia Tekiela
Konsultantki ds. klas młodszych:
Zuzanna Zaroda
Anna Święs