Skład Samorządu Szkolnego

Przewodniczący:
Malwina Kielma 7a

Zastępcy Przewodniczącego:
Maja Kuchciak 8b

Skarbnik:
Klaudia Ratajczak 6a