Skład Samorządu Szkolnego

Przewodniczący:
Paweł Podkościelny 8c

Zastępcy Przewodniczącego:
Emilia Rusinek 8c, Grzegorz Ostręga 8b

Skarbnik:
Natalia Górnik 7a