Regulamin pracy biblioteki szkolnej w czasie pandemii COVID-19

1. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni oraz czytelni zgodnie z godzinami i dniami zamieszczonymi na drzwiach biblioteki.
2. Uczeń przed wejściem do biblioteki .
3. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość – rekomendowane są 2 metry, minimum 1,5 m.
4. Obsługa czytelnika ograniczona jest do minimum, tj. do wydania zamówionych książek (np. poprzez dziennik, nauczyciela lub osobiście). Nie należy tworzyć skupisk.
5. W wypożyczalni oraz czytelni mogą jednocześnie przebywać 4 osoby.
6. Książki podaje nauczyciel bibliotekarz.
7. Zwracanie książki:
a) Połóż książkę na ladzie
b) Podaj imię, nazwisko i klasę
c) Podaj numer inwentarzowy książki
d) Odłóż książkę na wyznaczone miejsce.
8. Zwracane egzemplarze są wyłączone z wypożyczania na 2 dni.
9. Bibliotekarz każdorazowo dezynfekuje blat, na którym leżały książki.
10. Czasopisma podawane są przez nauczyciela bibliotekarza, po użytkowaniu zostają odizolowane na 2 dni.
11. Zapewnia się w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczenia.
12. Wszelkie pytania dotyczące księgozbioru można kierować przez dziennik elektroniczny.