Obwód szkoły

Dzieci rozpoczynające edukację przyjmowane będą do klas pierwszych w szkole, w obwodzie której zamieszkują.

Rejonizacja nie obowiązuje przy zapisach do następujących szkół:

Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi (powstała w wyniku przekształcenia Gimnazjum nr 1)
Szkoła Podstawowa nr 13 (powstała w wyniku przekształcenia Gimnazjum nr 11)
• Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19
• oddział hokejowy w Szkole Podstawowej nr 36