Obwód szkoły

Dzieci rozpoczynające edukację przyjmowane będą do klas pierwszych w szkole, w obwodzie której zamieszkują.