W latach 2018-2020 nasza Szkoła bierze udział w programie Erasmus+

Tytuł naszego projektu:

Odkryjmy nasze korzenie, by ukształtować naszą wspólną przyszłość / Let’s Explore Our Rooots to Shape Our Common Future

GŁÓWNY CEL NASZEGO PROJEKTU:

Głównym celem naszego projektu jest zarówno lepsze poznanie europejskiego dziedzictwa kulturowego, jak i własnej historii i tradycji. W tym kontekście chcemy doprowadzić do tego, że nasi uczniowie będą lepiej rozumieli inne kultury i wpływ, jaki kultura ich własnego kraju ma na kształt całej Unii Europejskiej. Będą otwierali się na inne kultury i innych ludzi. Nasz projekt ma umożliwić uczniom (ale również i nauczycielom) lepsze poznanie europejskiego dziedzictwa kulturowego, zarówno w kontekście społecznym jak i edukacyjnym.

NASI PARTNERZY:

  • Moletu Pradine Mokykla (Litwa)
  • Szkola Podstawowa nr 14 z Oddzialami Dwujezycznymi w Tychach (Polska)
  • Liceul Tehnologic Ing. Ionete Aurelian Malu Mare (Rumunia)
  • Manavgat Anadolu Imam Hatip Lisesi (Turcja)

W czasie trwania projektu zamierzamy przeprowadzić cztery tygodniowe spotkania uczniów z naszych szkółLTT (Learning/Teaching/Training) aby dzielić się efektami naszej pracy (findings). Uczestnicy tych spotkań po powrocie do swoich szkół będą dalej przekazywać całą wiedzę nabytą w trakcie wyjazdu.

W projekcie wezmą udział zarówno uczniowie/absolwenci oraz ich rodzice, nauczyciele a także społeczność lokalna.

Uczniowie realizować wszystkie działania przewidziane projektem, np. warsztaty, konkursy, współpracę z rówieśnikami z zagranicy przy pomocy technologii informatycznych i bezpośrednich spotkać będących integralną częścią projektu. Rodzice uczniów oraz absolwenci będą zapraszani na podsumowania poszczególnych etapów projektu w formie wypracowanej podczas trwania projektu, np. prezentacje uczniowskie i będą informowani poprzez dostępne media.

Pierwszy etap naszej działalności: