ECO-Aware Us for the Future ECO-EU (EKO-Świadomi my dla przyszłości EKO-UE)
Climate and Threats on Cultural Heritage (Klimat i zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego)

Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej w Tychach, czyli The Home Army Primary School no. 14 with Bilingual Units in Tychy jak piszą o nas nasi zagraniczni partnerzy, ma długą historię działań na arenie międzynarodowej. Jeszcze jako Gimnazjum nr 1 braliśmy udział w wymianach międzynarodowych w programie Młodzież w Działaniu i wymianach organizowanych przez Polsko-Ukraiński Fundusz Wymiany Młodzieży przy Narodowym Centrum Kultury. Gościliśmy również zagranicznych studentów w ramach programu Global Citizen przy współpracy z AEISEC Polska. Kiedy w roku 2018 złożony przez nas wniosek projektowy został zaakceptowany do realizacji – było to niejako naturalnym następstwem tamtych działań. Nasza szkoła otrzymała grant na realizację 2-letniego projektu w ramach programu ERASMUS+, czyli programu UE wspierającego kształcenie, szkolenie, młodzież i sport w Europie.

W latach 2018-2020, trakcie realizacji projektu, pt. Let’s Explore Our Roots to Shape Our Common Future (Odkryjmy nasze korzenie by ukształtować naszą wspólną przyszłość) nasi uczniowie i nauczyciele nawiązali współpracę z kolegami ze szkół partnerskich w Rumunii, Turcji i na Litwie. Jeszcze przed wybuchem pandemii COVID19 uczniowie współpracowali ze sobą wirtualnie – online, oraz w ramach tzw. krótkoterminowych wymian uczniów – czyli tygodniowych wyjazdów do szkół partnerskich.

Widząc ogromny, pozytywny wpływ na naszych uczniów wynikający z udziału w projekcie, w 2020 roku nasza szkoła opracowała kolejne wnioski projektowe w ramach programu ERASMUS+. Możemy się pochwalić wielkim sukcesem, gdyż dwa projekty: ECO-Aware Us for the Future ECO-EU (EKO-Świadomi my dla przyszłości EKO-UE) oraz Climate and Threats on Cultural Heritage (Klimat i zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego) zostały zaakceptowane i kolejni nasi uczniowie biorą udział (na razie wirtualnie) w następnych zadaniach projektowych.

Tym razem projekty realizowane przez nas i naszych partnerów dotyczą nie tylko dziedzictwa kulturowego, ale również ekologii. Obecnie nasza szkoła współpracuje z partnerami z następujących krajów: Hiszpania, Litwa, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Turcja i Włochy.

NASI PARTNERZY:

● Colegio La Salle-El Pilar Alfaro   (Hiszpania)
● Moletu Pradine Mokykla   (Litwa)
● Agrupamento de Escolas de Cristelo   (Portugalia)
● Liceul Tehnologic Ing. Ionete Aurelian Malu Mare   (Rumunia)
● Scoala Gimnaziala Calcan Ivan Comuna Cochirleanca   (Rumunia)
● Despot Stefan Visoki   (Serbia)
● Cirkevna spojena skola Panny Marie   (Słowacja)
● Adnan Menderes Ortaokulu   (Turcja)
● Manavgat Anadolu Imam Hatip Lisesi   (Turcja)
● Maresal Mustafa Kemal Ortaokulu   (Turcja)
● Istituto Comprensivo De Amicis-Manzoni   (Włochy)


  W latach 2018-2020 nasza Szkoła bierze udział w programie Erasmus+

Tytuł naszego projektu:

Odkryjmy nasze korzenie, by ukształtować naszą wspólną przyszłość / Let’s Explore Our Rooots to Shape Our Common Future

GŁÓWNY CEL NASZEGO PROJEKTU:

Głównym celem naszego projektu jest zarówno lepsze poznanie europejskiego dziedzictwa kulturowego, jak i własnej historii i tradycji. W tym kontekście chcemy doprowadzić do tego, że nasi uczniowie będą lepiej rozumieli inne kultury i wpływ, jaki kultura ich własnego kraju ma na kształt całej Unii Europejskiej. Będą otwierali się na inne kultury i innych ludzi. Nasz projekt ma umożliwić uczniom (ale również i nauczycielom) lepsze poznanie europejskiego dziedzictwa kulturowego, zarówno w kontekście społecznym jak i edukacyjnym.

NASI PARTNERZY:

  • Moletu Pradine Mokykla (Litwa)
  • Szkola Podstawowa nr 14 z Oddzialami Dwujezycznymi w Tychach (Polska)
  • Liceul Tehnologic Ing. Ionete Aurelian Malu Mare (Rumunia)
  • Manavgat Anadolu Imam Hatip Lisesi (Turcja)

W czasie trwania projektu zamierzamy przeprowadzić cztery tygodniowe spotkania uczniów z naszych szkółLTT (Learning/Teaching/Training) aby dzielić się efektami naszej pracy (findings). Uczestnicy tych spotkań po powrocie do swoich szkół będą dalej przekazywać całą wiedzę nabytą w trakcie wyjazdu.

W projekcie wezmą udział zarówno uczniowie/absolwenci oraz ich rodzice, nauczyciele a także społeczność lokalna.

Uczniowie realizować wszystkie działania przewidziane projektem, np. warsztaty, konkursy, współpracę z rówieśnikami z zagranicy przy pomocy technologii informatycznych i bezpośrednich spotkać będących integralną częścią projektu. Rodzice uczniów oraz absolwenci będą zapraszani na podsumowania poszczególnych etapów projektu w formie wypracowanej podczas trwania projektu, np. prezentacje uczniowskie i będą informowani poprzez dostępne media.

Pierwszy etap naszej działalności: