Regulamin ICIM

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISKA KOMPUTEROWEGO BIBLIOTEKI

 

  1. Ze stanowiska komputerowego w bibliotece mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki.

  2. Stanowisko komputerowe służy do wyszukiwania informacji w sieci Internet oraz przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w czytelni.

  3. Praca przy komputerze jest możliwa po otrzymaniu zgody nauczyciela bibliotekarza, wszyscy użytkownicy powinni wpisać się na kartkę znajdującą się przy każdym stanowisku.

  4. Przy stanowisku komputerowym mogą pracować 1 – 2 osoby, użytkowników obowiązuje zachowanie ciszy.

  5. Użytkownicy komputera są zobowiązani do korzystania z niego wyłącznie w celach edukacyjnych (pisanie referatu, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów).

  6. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.

  7. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.

  8. Za naruszenie regulaminu nauczyciel bibliotekarz może nałożyć karę – zakaz korzystania z komputera przez wyznaczony czas.