ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020-2021

 1. KLASY I

9.00uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego klas 1 na dziedzińcu szkolnym. Uczniowie poszczególnych klas wchodzą na teren szkoły w następującym porządku:

 • Uczniowie 1 A wchodzą bramą od ul. Burschego (BRAMA NR 1) na dziedziniec szkolny i zajmują wyznaczone miejsca.
 • Uczniowie 1 B wchodzą bramą od parkingu (BRAMA NR 2) i alejką wzdłuż szkoły przychodzą na dziedziniec szkolny, gdzie zajmują wyznaczone miejsca.
 • Uczniowie 1 C wchodzą bramką od ul. Brzozowej (BRAMA NR 3) i przechodząc przez szkołę, wychodzą
  na dziedziniec szkolny, gdzie zajmują wyznaczone miejsca.
 • Uczniowie i rodzice dezynfekują ręce przed wejściem (przy bramce). Rodzice na dziedzińcu szkolnym stają wzdłuż ogrodzenia boiska, zachowując odpowiedni dystans.

[W PRZYPADKU DESZCZU PADAJĄCEGO OD RANA OBOWIĄZUJE WARIANT B – SPOTKANIE NA SALI GIMNASTYCZNEJ; INFO PRZEZ DZIENNIK W PONIEDZIAŁEK

KLASA 1A PRZYCHODZI NA GODZ. 9.00,

KLASA 1B NA GODZ. 10.00,

KLASA 1C NA GODZ. 11.00

UCZNIOWI MOŻE NA SALI TOWARZYSZYĆ JEDEN RODZIC

 • KLASY II – III – GODZ. 10.00 – uczniowie przychodzą w następującym porządku:
 • Uczniowie klas 2 A/B/C wchodzą bramą od ul. Burschego (BRAMA NR 1) i wchodzą do szkoły:

2 A wejściem przy sali gimnastycznej (WEJŚCIE NR 1),

2 B lewym wejściem od strony boiska (WEJŚCIE NR 2),

2 C prawym wejściem od strony boiska (WEJŚCIE NR 3)

Uczniowie udają się od razu do swoich sal (2 A – 23; 2 B – 26; 2 C – 24)

 • Uczniowie klas 3 A/B wchodzą bramą od ul. Brzozowej (BRAMA NR 3) i wchodzą do szkoły:
  3 A lewym wejściem głównym (WEJŚCIE NR 4),

3 B prawym wejściem głównym (WEJŚCIE NR 5).

Uczniowie udają się od razu do swoich sal (3 A – 10; 3 B ŚW)

 • KLASY IV – VI – GODZ. 10.30 – uczniowie przychodzą w następującym porządku:
 • Uczniowie klas 4 – 5 wchodzą bramą od ul. Burschego (BRAMA NR 1) i wchodzą do szkoły:

4 A wejściem przy sali gimnastycznej (WEJŚCIE NR 1),

4 B lewym wejściem od strony boiska (WEJŚCIE NR 2),

5 A prawym wejściem od strony boiska (WEJŚCIE NR 3)

Uczniowie udają od razu do swoich sal (4 A – 17; 4 B – 21; 5 A – 22)

 • Uczniowie klas 6 A/B wchodzą bramą od ul. Brzozowej (BRAMA NR 3) i wchodzą do szkoły:
  6 A lewym wejściem głównym (WEJŚCIE NR 4),

6 B prawym wejściem głównym (WEJŚCIE NR 5)

Uczniowie udają się od razu do swoich sal (6 A – 13; 6 B 12)

 • KLASY VII – VIII – GODZ. 11.00 – uczniowie przychodzą w następującym porządku:
 • Uczniowie klas 7 A/B/C wchodzą bramą od ul. Burschego (BRAMA NR 1) i wchodzą do szkoły:

7 A wejściem przy sali gimnastycznej (WEJŚCIE NR 1),

7 B lewym wejściem od strony boiska (WEJŚCIE NR 2),

 7 C prawym wejściem od strony boiska (WEJŚCIE NR 3)

Uczniowie udają od razu do swoich sal (7 A – 18; 7 B – 18A; 7 C – 19)

 • Uczniowie klas 8 A/B wchodzą bramą od ul. Brzozowej (BRAMA NR 3) i wchodzą do szkoły:
  8 A lewym wejściem głównym (WEJŚCIE NR 4)

8 B prawym wejściem głównym (WEJŚCIE NR 5)

Uczniowie udają się od razu do swoich sal (8 A – 25; 8 B 20)

 • Wszyscy uczniowie i rodzice powinni przed wejściem do szkoły zdezynfekować dłonie oraz na terenie korytarzy szkolnych używać środków ochrony dróg oddechowych (maseczki, przyłbice), które mogą zdjąć po zajęciu miejsca w klasie.