Rada Rodziców 2017/18 – dane archiwalne

Rada Rodziców 2018/19

Zarząd Rady Rodziców:

Przewodnicząca: Anna Szutran-Karaś
Wiceprzewodniczący: Piotr Szczepaniok
Wiceprzewodniczący: Mariusz Pisula
Sekretarz: Brygida Kaczyńska
Skarbnik: Wioletta Tamowicz-Giel

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców:
Aletta Gaj
Paweł Oczkowski

 

Konto Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Tychach – nr konta: 80 1240 1330 1111 0010 7499 9485

 

UWAGA KONKURS !


RADA RODZICÓW OGŁASZA KONKURS DLA WSZYSTKICH KLAS W CELU PROMOWANIA SKŁADEK NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW.
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z JEGO REGULAMINEM

Regulamin konkursu organizowanego przez Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 14 w Tychach

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs mający na celu wzrost płatności składek na cele Rady Rodziców.
2. Celem konkursu jest promowanie wpłat na fundusz Rady Rodziców oraz wyróżnienie tej klasy, która dokona największej wpłaty w przeliczeniu na jednego ucznia.
3. Organizatorem konkursu jest Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 14 w Tychach.
4. Konkurs jest organizowany na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 w Tychach.
5. Zgodnie z Uchwałą Rady Rodziców z dnia 10 października 2017 roku – wysokość zakładanej rocznej składki na ucznia w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 60 zł (oraz 30 zł od kolejnego dziecka z rodziny, w przypadku gdy do szkoły chodzi rodzeństwo). Składka może być wpłacana w ratach.
6. Zwycięzcą konkursu staje się klasa, która dokona największej wpłaty na fundusz Rady Rodziców w przeliczeniu na jednego ucznia.
7. Dla laureatów przewidziano nagrodę w postaci „Premii z tytułu wpłat na fundusz Rady Rodziców”.
8. Naliczona premia będzie wypłacona w gotówce wychowawcy klasy przez skarbnika Rady Rodziców, na podstawie dowodu księgowego „kasa wypłaci” KW.
9. Dysponentem wypłaconych kwot pieniężnych będą uczniowie oraz rodzice uczniów w porozumieniu z wychowawcą klasy.
10. Wypłacone fundusze mogą być przeznaczane na dowolne cele wybrane przez klasę. Sposób i cele wydatkowania otrzymanych przez klasę środków finansowych nie podlegają kontroli i odrębnemu księgowaniu w dokumentach finansowych Rady Rodziców.
11. Premia z tytułu wpłat na fundusz Rady Rodziców będzie wypłacona zwycięzcom w wysokości 50% wniesionych wpłat przez zwycięską klasę.
12. 100% dochodu każdej klasy ze sprzedaży podczas Kiermaszu Świątecznego będzie dopisane do wpłat danej klasy na Radę Rodziców.
13. Uczestnikami konkursu są wszystkie klasy Szkoły Podstawowej nr 14 w Tychach, które dokonają wpłat na Radę Rodziców w terminie od 1 września 2017 roku do 30 kwietnia 2017 roku. Liczy się data wpływu na konto nr 80 1240 1330 1111 0010 7499 9485
14. Konkurs nie wymaga zgłoszenia uczestnictwa. Każda klasa dokonując wpłat na Radę Rodziców staje się automatycznie uczestnikiem konkursu.
15. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną przez Radę Rodziców w maju 2018 roku, wręczenie nagrody laureatom nastąpi na ręce wychowawcy zwycięskiej klasy.
16. Zarząd Rady Rodziców na zebraniach oceniać będzie postęp wpłat oraz na bieżąco nadzorować wyniki konkursu.
17. Rada Rodziców wydając werdykt kierować się może tylko warunkami konkursu zawartymi w niniejszym Regulaminie.
18. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały i jego akceptacji w powyższej treści przez Radę Rodziców oraz zaakceptowania go przez Dyrektora Szkoły.

Życzymy powodzenia!