Terminy postępowania rekrutacyjnego

Główne terminy w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 ogłoszone w dniu 26.01.2022 r. przez Śląskiego Kuratora Oświaty

oddoRodzaj czynności
 16.05.2022 20.06.2022
15:00
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 17 maja 2021 r. do 30 maja 2022 r. (Rejestracja w systemie elektronicznego wspomagania naboru/wybór preferencji)
 24.06.2022 13.07.2022
15:00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje
 20.07.2022 20.07.2022 Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia 
 21.07.2022 28.07.2022
15:00 
Potwierdzanie woli podjęcia nauki
 29.07.2022 29.07.2022
14:00 
Publikacja list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
  1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 – załącznik nr 1,
  2. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego, w tym terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznych branżowych szkół II stopnia oraz na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2022/2023 – załącznik nr 2 (Tabela 1 i 2),
  3. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego, w tym terminy składania dokumentów do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych i na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na rok szkolny 2022/2023 r. – załącznik nr 3 (Tabela 1 i 2).Załączniki :