Terminy postępowania rekrutacyjnego

Główne terminy w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 ogłoszone w dniu 30.01.2022 r. przez Śląskiego Kuratora Oświaty:

1.     Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i  klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 –  załącznik nr 1,
2.     Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego, w tym terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznych branżowych szkół  II stopnia oraz na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2023/2024 – załącznik nr 2 (Tabela 1 i 2)
3.     Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego, w tym terminy składania dokumentów do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych i na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na rok szkolny 2023/2024 r. – załącznik nr 3 (Tabela 1 i 2).

Terminy rekrutacji ŚlKO 2023_2024 

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3