Skład Samorządu Szkolnego

Przewodnicząca:
Milena Pawlas 8a
Zastępcy Przewodniczącej:
Zuzanna Zaroda 6a
Mikołaj Sołtysik 5a