Skład Samorządu Szkolnego

Przewodniczący:
Franciszek Dobczyk 8a

Zastępcy Przewodniczącego:
Zuzanna Zaroda 7a
Emilia Rusinek 6b