Skład Samorządu Szkolnego

Przewodniczący:
Radosław Matysiak 8a

Zastępcy Przewodniczącego:
Zuzanna Zaroda 8a