Zapraszamy

Dla czwartoklasistów, których powitamy w murach naszej szkoły będzie to czas wielkich zmian i wyzwań, ale obiecujemy, że będzie ciekawie.
Nowa „Czternastka” powstanie na bazie Gimnazjum nr 1, co gwarantuje, że będzie najlepiej wyposażoną podstawówką w Tychach.
Po gimnazjum nowa szkoła odziedziczy nie tylko dopieszczone sale dydaktyczne i pracownie, ale również doświadczony, wysoce wykwalifikowany zespół nauczycieli.
Siódmoklasiści, oprócz klas takich jak w innych szkołach, będą mieli do wyboru klasę dwujęzyczną (język angielski także na innych przedmiotach) oraz jedyną w województwie klasę mundurową.
Zaś najmłodsi uczniowie już 1 września zasiądą w ławkach nowopowstałych sal nauczania wczesnoszkolnego.

Nad bezpieczeństwem uczniów czuwa nie tylko monitoring, ale przede wszystkim pracownicy szkoły.

Zapewniamy jednozmianowość.