IT Fitness Test 2023 Grupy Wyszehradzkiej w SP14

4 października w naszej szkole przeprowadziliśmy IT Fitness Test 2023 Grupy Wyszehradzkiej, który jest jedynym tego typu testem w Polsce. To kompleksowe narzędzie pozwala sprawdzić umiejętności cyfrowe uczniów, szczególnie w zakresie świadomego wykorzystywania informacji z internetu oraz zagrożeń płynących z tego źródła.

W czasie, gdy klasy 7 rozwiązywały test, zaproszeni goście
(Maciej Gramatyka – zastępca Prezydenta Miasta Tychy
Pani Alina Bednarz – Radna Sejmiku Wojewódzkiego, przedstawiciel wojewódzkich władz samorządowych
Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego UMWSL – Pan Jarosław Wesołowski czytaj dalej

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tychach

Szanowni Państwo,

informujemy, że zgodnie z uchwałą nr LII/976/23 z dnia 31.08.2023 r. Rady Miasta Tychy w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tychach wraz z uchwałą zmieniającą nr LIII/1001/23 z dnia 28.09.2023 r. z dniem 1 kwietnia 2024 r. planowane jest przeniesienie siedziby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tychach z ul. Andersa nr 16 na ul. Edukacji nr 102 w Tychach.

Zarządzenie nr 7/2023/2024

ZARZĄDZENIE nr 7/2023/2024

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej w Tychach

z dnia 28 września 2023 r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1211)

po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Szkolnego

zarządzam, co następuje:

§ 1

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2023/24 będą:

– 29 i 30 kwietnia 2024 r. czytaj dalej

ZEBRANIA RODZICÓW – 07.09.2022


Kl. 1-3 godzina: 16.30 

 • 1A – s. 24
 • 1B – s. 26
 • 1C – s. 23
 • 2A – s. 10
 • 2B – s. 3
 • 2C – świetlica
 • 3A – s. 8
 • 3B – s. 5
 • 3C – s. 12


Kl. 4-8 godzina: 18.00 

 • 4A – s. 21
 • 4B – s. 19
 • 4C – s. 17
 • 5A – s. 20
 • 5B – s. 14
 • 6A – s. 18
 • 6B – s. 25
 • 7A – świetlica
 • 7B – s. 22 czytaj dalej