Dziecko badaczem przyrody

Z życia klas I-III podczas stacjonarnego nauczania #2

Po raz kolejny odbyły się warsztaty naukowe z cyklu „Dziecko badaczem przyrody. Chemia i fizyka w piaskownicy” prowadzone przez nauczycieli Pałacu Młodzieży w Katowicach. Ponieważ pandemia nie pozwoliła uczniom na wycieczkę do Pałacu Młodzieży, prowadzące warsztaty odwiedziły uczniów w naszej szkole. 

Dzieci samodzielnie wykonywały eksperymenty naukowe oraz proste doświadczenia na podstawie otrzymanej instrukcji. Tego typu zabawy eksperymentalne niewątpliwie podsycają dziecięcą ciekawość poznawania świata, pozwalają na podejmowanie samodzielnych działań i, co ważne, wzmacniają wiarę we własne siły oraz możliwości.