Szkolny Tydzień Świadomości Autyzmu – PODSUMOWANIE

Szanowni Państwo,

2 kwietnia przypada Światowy Dzień Świadomości Autyzmu ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Inicjatywa ta ma na celu propagowanie wiedzy na temat całościowego zaburzenia rozwoju o podłożu neurologicznym jakim jest AUTYZM.

Jako społeczność szkolna, która na co dzień wspiera osoby ze spektrum autyzmu, w szczególności dzieci, co roku w tym czasie przekazujemy Państwu rzetelne informacje, ciekawostki oraz różne punkty widzenia na samo zaburzenie.

Naszym celem jest walka z krzywdzącymi stereotypami, które narażają osoby autystyczne na dyskryminację, przemoc i wykluczenie. W szczególności niestety dotyczy to dzieci w wieku szkolnym.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) autyzm występuje u 1 na 100 dzieci, co oznacza, że w Polsce żyje ich około 400 tysięcy. 400 tysięcy dzieci zdiagnozowanych, są jeszcze te, które nie mają diagnozy. Warto więc zapoznać się z kilkoma faktami na temat samego zaburzenia i poznać interesujący choć bardzo trudny świat osób w spektrum.

Co roku 2 kwietnia rozpoczynamy Szkolny Tydzień Świadomości Autyzmu.

W ramach inauguracji proponujemy Państwu ciekawy film o historii i pierwszych przypadkach autyzmu.

Autyzm ma wiele odcieni.

Ile autystów tyle przypadków, bo każdy jest inny. Osoby z głębokim autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną różnią się oczywiście od tych, którym “trafił się” Zespół Aspergera, jednak w codziennym funkcjonowaniu znaczna większość autystów potrzebuje wsparcia bliskich oraz specjalistów. Niezależnie od zaawansowania zaburzenia, poziomu komunikacji z otoczeniem, możliwości intelektualnych – problemy opiekunów osób ze spektrum autyzmu są takie same. Różni je tylko skala występowania.

Warto spojrzeć na życie z osobą z ASD (od ang. autism spectrum disorder) oczami rodziców i terapeutów. Z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu fundacja Generado opublikowała film “Wytchnienie”- niezwykłą opowieść o zmaganiach rodziców dzieci z autyzmem – https://www.youtube.com/watch?v=ODRoJn_n7sA

Autyzm a zachowania

Co dla nas nieznane i niezrozumiałe to często dziwne, groźne czy niebezpieczne. Tymczasem ludzie w spektrum autyzmu wypracowują własne mechanizmy obronne przed światem, który oni sami często postrzegają jako groźny czy wręcz przerażający powodując frustrację, lęki i bezradność w jego odbiorze…

Zanim zareagujesz atakiem, skwitujesz śmiechem, wytkniesz palcem, zastanów się, czy nie masz do czynienia z takim właśnie mechanizmem obronnym osoby w spektrum autyzmu.

Oto jak zachowania samoregulujące ludzi w spektrum autyzmu przedstawia znany aktor Bartłomiej Topa (we współpracy z Fundacją Synapsis):

Autyzm a zaburzenia sensoryczne.

U osób ze spektrum autyzmu bardzo często pojawiają się zaburzenia sensoryczne. Polegają ona na nadwrażliwości lub niedowrażliwości poszczególnych zmysłów (wzroku, słuchu, węchu, smaku, dotyku). Powodują one odczucie dyskomfortu, w skrajnych przypadkach nawet odczucia bólu. Codzienne sytuacje mogą przez to stawać się bardzo trudne.