Były niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady – AUSCHWITZ-BIRKENAU

Niech każdy zamknie oczy i wyobrazi sobie noc, nieprzeniknioną czerń, którą rozjaśniają tylko światła reflektorów ustawione nad drutami i czerwone lampki na drutach przypominające, że płynie w nich śmiertelne napięcie. Nieprzerwana cisza i wolność zamknięta w klatce z drutów kolczastych. Barbara Doniecka.

Sylwia Winnik, Dziewczęta z Auschwitz

Łagodzenie obostrzeń związanych z pandemią Covid-19 przywróciło nauczanie stacjonarne oraz dało możliwość organizacji wyjazdów, klasowych wyjść i wycieczek.

W piątek 28 maja klasy ósme odbyły podróż do Miejsca Pamięci Auschwitz. Edukacja w przestrzeni poobozowej dała możliwość refleksji i dyskusji na wiele uniwersalnych tematów, ważnych w procesie edukacji obywatelskiej. Nie jest możliwe zrozumienie współczesnego świata bez dogłębnej konfrontacji swojego wyobrażenia o człowieku z pozostałościami Auschwitz. Obóz ten stał się dla świata symbolem terroru, ludobójstwa i Szoa. Utworzony został przez Niemców w połowie 1940 r. na przedmieściach Oświęcimia, włączonego przez nazistów do Trzeciej Rzeszy.

Bezpośrednim powodem utworzenia obozu była powiększająca się liczba aresztowanych masowo Polaków i przepełnienie istniejących więzień. Pierwszy transport Polaków dotarł do KL Auschwitz 14 czerwca 1940 r. z więzienia w Tarnowie. Początkowo miał to być kolejny z obozów koncentracyjnych, tworzonych przez nazistów już od początku lat trzydziestych. Funkcję tę Auschwitz spełniał przez cały okres swego istnienia, także gdy – od 1942 r. – stał się równocześnie jednym z ośrodków „Endlösung der Judenfrage” (ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej) – nazistowskiego planu wymordowania Żydów zamieszkujących okupowane przez III Rzeszę tereny.

Źródło informacji : http://auschwitz.org/