Listy uczniów klas 1, 4 i 5

Listy uczniów klas 1, 4 i 5 zostały wywieszone na drzwiach szkoły.