Młodzieżowy Strajk Klimatyczny

20 września chętni uczniowie i absolwenci naszej szkoły wzięli udział w Młodzieżowym Strajku Klimatycznym. Demonstracja rozpoczęła się o 14:00 na Placu pod Żyrafą, nasi rówieśnicy mieli bardzo ciekawe przemowy. Tyska młodzież skupiła się na tłumaczeniu sprawiedliwej transformacji, w końcu nie jesteśmy w stanie z dnia na dzień zlikwidować kopalni. Podczas strajku podpisywaliśmy apel do prezydenta miasta Andrzeja Dziuby. Zawarto w nim prośbę o współpracę z MSK, jak najmniejszą wycinkę drzew i wprowadzenie wyjątkowego stanu klimatycznego i środowiskowego w Tychach. Bylibyśmy wtedy pierwszym miastem na Śląsku.
Nie zabrakło na strajku też chwil rozrywki m. in. śpiewaliśmy piosenki, wspólnie krzyczeliśmy hasła, żebyśmy zostali usłyszani w całym mieście. Pod Żyrafą pojawili się również tyscy politycy, mamy nadzieję, że zajmą się tym tematem. W końcu obiecali nam to na mównicy. Protesty odbyły się na całym świecie, w Polsce były to 72 miasta. Wzięły w nim udział miliony ludzi. A pomyśleć, że na początku była sama Greta Thunberg…

Postulaty:

1. Żądamy prowadzenia polityki klimatycznej w oparciu o aktualne stanowisko nauki wyrażone w najnowszych raportach Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) powołanego przez ONZ. Oczekujemy, że sugerowane przez środowisko naukowe rozwiązania będą wdrażane niezwłocznie we współpracy międzynarodowej.

2. Wzywamy rząd polski, by oficjalnie uznał katastrofę klimatyczną poprzez ogłoszenie stanu kryzysu klimatycznego. Kwestia kryzysu nie może być przedmiotem ideologicznych sporów – w obliczu katastrofy musimy mówić wspólnym głosem, ponad podziałami.

3. Domagamy się zawarcia kompleksowej i aktualnej wiedzy o mechanizmach kryzysu klimatycznego w podstawie programowej na wszystkich szczeblach edukacji, przy zapewnieniu kadrze nauczycielskiej obowiązkowych szkoleń w tym zakresie. Jednocześnie edukację klimatyczną w pełnym zakresie swoich kompetencji powinny zapewniać samorządy lokalne.

4. Żądamy by media wzięły na siebie odpowiedzialność za uświadamianie społeczeństwa o bezpośrednich zagrożeniach związanych z kryzysem klimatycznym. Wzywamy do priorytetyzacji tematu katastrofy klimatycznej w przekazie medialnym oraz posługiwania się językiem odzwierciedlającym wagę problemu.

5. Żądamy przyjęcia przez parlament RP ustawy powołującej ekspercką i niezależną Radę Klimatyczną, której zadaniem będzie opracowanie strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski do roku 2040 oraz kontrola realizacji tej strategii. Ustawa ta musi być stworzona przy aprobacie środowiska naukowego, maksymalnej transparentności i przy szerokich konsultacjach społecznych.

6. Oczekujemy podjęcia natychmiastowych kroków prowadzących do przeprowadzenia sprawiedliwej transformacji gospodarki w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych. Wymagamy by respektowano prawa i potrzeby wszystkich których dotkną skutki transformacji, szczególnie osób zatrudnionych w sektorach energetyki, rolnictwa, przemysłu i transportu.