Wycieczka do Kopalni Soli w Wieliczce

W dniach 21 i 22 listopada uczniowie z klas I – III wyruszyli w podróż do Kopalni Soli w Wieliczce. Trasa wycieczki dla pierwszych klas przebiegała szlakiem o nazwie „Odkrywamy Solilandię”, natomiast drugich i trzecich „Śladami legend”. Przygoda rozpoczęła się od zejścia w dół drewnianymi schodami na głębokość 135 metrów pod powierzchnią ziemi. Uczniowie przemierzyli ponad 3 kilometry krętych korytarzy, poznając historię zabytkowej kopalni. Pierwsze klasy wybrały się w bajkową wyprawę śladami solnych skrzatów i Skarbnika. Ich zadaniem było odnalezienie bajkowych postaci i przedmiotów z wykorzystaniem map i latarek otrzymanych od Soliludka, który towarzyszył im podczas tej przygody. Drugie i trzecie klasy poznały najpiękniejsze legendy o św. Kindze, Skarbniku i Bieliczce, a także dowiedziały się o tradycjach i obyczajach wielickich górników. Przewodnik zachęcał do wykonywania zadań wzorowanych na dawnych pracach górniczych.

Uczniowie podziwiali prawdziwe cuda wykonane z soli m.in. kaplicę zdobioną solnymi rzeźbami i płaskorzeźbami, żyrandole, stare wyrobiska w drewnianej zabudowie, dawne maszyny i narzędzia górnicze oraz zachowane ślady prac w dawnej kopalni. Wycieczkę zaliczamy do udanych i pełną wrażeń. Chętnie powrócimy tam w przyszłości.