DRODZY RODZICE I UCZNIOWIE

W związku z pismem MEN z dnia 17.03.2020 r. dotyczącym organizacji zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość w najbliższych dniach:

1.Wychowawcy ustalą, czy wszyscy uczniowie mają możliwości techniczne do przeprowadzania takich zajęć na odległość.

2. Lekcje będą przeprowadzane na różnych platformach, ale przede wszystkim na Microsoft Teams i moodle.sp14.tychy.pl (jeżeli nauczyciel będzie wybierał inną platformę, to poinformuje Państwa).

3. Zostanie opracowany plan zajęć edukacyjnych na cały tydzień, który będzie dostępny na mobidzienniku.

4. W trakcie przygotowań są zmiany w WZO, aby można było zdalnie monitorować i oceniać postępy uczniów w nauce.

5. Prosimy, aby – w miarę możliwości – przygotowali Państwo swoim dzieciom bezpieczne miejsca do pracy przy komputerze oraz codziennie zachęcali ich do rzetelnej pracy.