Rekrutacja do klas I oraz oddziałów klas VII dwujęzycznych

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 marca, prosimy o zapoznanie się z nowymi terminami postępowania rekrutacyjnego dla klas I oraz klas VII dwujęzycznych

KLASA I

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym*
1. Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami. od 10 lutego 2020 r. od godz. 8.00 do 28 lutego 2020 r. do godz.15.00 od 18 maja 2020 r. od godz.8.00 do 20 maja 2020 r. do godz. 15.00
2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, jeżeli przyjęcie do danego oddziału tego wymaga. do 13 marca 2020 r. do 27 maja 2020 r.
3. Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej. do 31 marca 2020 r. do godz. 10.00 2 czerwca 2020 r. do godz. 10.00
4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 31 marca 2020 r. do godz. 10.00 2 czerwca 2020 r. do godz. 10.00
5. Potwierdzanie przez rodzica/opiekuna kandydata zakwalifikowanego woli uczęszczania do danej szkoły. do 3 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00 do 4 czerwca 2020 r. do godz. 15.00
6. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 6 kwietnia 2020 r. do godz. 10.00 5 czerwca 2020 r. do godz.10.00

KLASA VII

Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu uzupełniającym *
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy VII dwujęzycznej wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami. od 2 marca 2020 r. od godz. 8.00 do 15 maja 2020 r. do godz. 15.00 od 20 lipca 2020 r. od godz. 8.00 do 21 lipca 2020 r. do godz. 15.00
2. Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych z oddziałami dwujęzycznymi do 22 maja 2020 r. do 23 lipca 2020 r.
3. Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych do klas dwujęzycznych w szkołach podstawowych. do 5 czerwca 2020 r do godz. 15.00 24 lipca 2020 r. do godz. 10.00