Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/20

Zapraszamy na zakończenie roku szkolnego w naszej szkole.
Startujemy o 9:00.
Nie trzeba się logować, aby uczestniczyć w wydarzeniu anonimowo wybieramy: „obejrzyj zamiast tego w internecie” następnie „dołącz anonimowo

Link: 

teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTRkNDgyZmUtMjlkMy00ZmYzLTk3M2UtYmMwNGUzMmI2YmUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228e8af41d-5328-4547-aae8-d44113fd33ae%22%2c%22Oid%22%3a%22bf1be803-c5bc-468d-9685-2998e29a8d22%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d