Rekrutacja do klas I oraz oddziałów klas VII dwujęzycznych

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 marca, prosimy o zapoznanie się z nowymi terminami postępowania rekrutacyjnego dla klas I oraz klas VII dwujęzycznych

KLASA I

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym*
1. Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami. od 10 lutego 2020 r. od godz. 8.00 do 28 lutego 2020 r. do godz.15.00 od 18 maja 2020 r. od godz.8.00 do 20 maja 2020 r. do godz. 15.00
2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, jeżeli przyjęcie do danego oddziału tego wymaga. do 13 marca 2020 r. do 27 maja 2020 r.
3. Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej. do 31 marca 2020 r. do godz. 10.00 2 czerwca 2020 r. do godz. 10.00
4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 31 marca 2020 r. do godz. 10.00 2 czerwca 2020 r. do godz. 10.00
5. Potwierdzanie przez rodzica/opiekuna kandydata zakwalifikowanego woli uczęszczania do danej szkoły. do 3 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00 do 4 czerwca 2020 r. do godz. 15.00
6. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 6 kwietnia 2020 r. do godz. 10.00 5 czerwca 2020 r. do godz.10.00

KLASA VII

Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu uzupełniającym *
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy VII dwujęzycznej wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami. od 2 marca 2020 r. od godz. 8.00 do 15 maja 2020 r. do godz. 15.00 od 20 lipca 2020 r. od godz. 8.00 do 21 lipca 2020 r. do godz. 15.00
2. Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych z oddziałami dwujęzycznymi do 22 maja 2020 r. do 23 lipca 2020 r.
3. Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych do klas dwujęzycznych w szkołach podstawowych. do 5 czerwca 2020 r do godz. 15.00 24 lipca 2020 r. do godz. 10.00
czytaj dalej

Nauczanie zdalne w SP14

Do lekcji zdalnych szkoła wykorzystuje oprogramowanie Microsoft Teams. Aby uczestniczyć w zajęciach uczeń może posiadać telefon, tablet lub komputer.

Linki:
– Android (sklep Play) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&hl=pl

– IOS (App Store) https://apps.apple.com/us/app/microsoft-teams/id1113153706

– Windows https://products.office.com/pl-pl/microsoft-teams/download-app

Z aplikacji można korzystać również poprzez przeglądarki Chrome oraz EDGE (inne przeglądarki nie są wspierane). Poprzez stronę  https://office.com lub bezpośrednio https://teams.microsoft.com/

Mimo wielu możliwości zachęcamy, jednak do korzystania z komputerów oraz dedykowanego oprogramowania.
https://products.office.com/pl-pl/microsoft-teams/download-app

Każdy uczeń posiada indywidualne konto według schematu: nazwisko(pierwsza litera imienia)@sp14.tychy.pl czytaj dalej

DRODZY RODZICE I UCZNIOWIE

W związku z pismem MEN z dnia 17.03.2020 r. dotyczącym organizacji zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość w najbliższych dniach:

1.Wychowawcy ustalą, czy wszyscy uczniowie mają możliwości techniczne do przeprowadzania takich zajęć na odległość.

2. Lekcje będą przeprowadzane na różnych platformach, ale przede wszystkim na Microsoft Teams i moodle.sp14.tychy.pl (jeżeli nauczyciel będzie wybierał inną platformę, to poinformuje Państwa).

3. Zostanie opracowany plan zajęć edukacyjnych na cały tydzień, który będzie dostępny na mobidzienniku.

4. W trakcie przygotowań są zmiany w WZO, aby można było zdalnie monitorować i oceniać postępy uczniów w nauce.

5. Prosimy, aby – w miarę możliwości – przygotowali Państwo swoim dzieciom bezpieczne miejsca do pracy przy komputerze oraz codziennie zachęcali ich do rzetelnej pracy.

czytaj dalej

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa od poniedziałku 16 marca szkoła będzie zamknięta. W czwartek i piątek (12-13 marca) zapewniamy zajęcia opiekuńcze.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronie MEN:

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Festiwal Zdrowia

Młodszym klasom ostatni tydzień minął niezwykle ciekawie, ponieważ uczniowie mieli przyjemność uczestniczyć w Festiwalu Zdrowia, który miał na celu promocję zdrowia w harmonii z ciałem, umysłem i duchem. Zdrowie bowiem ma wiele aspektów, od fizycznego, przez psychiczny, aż po społeczny. Dzieci przez cały tydzień analizowały, co wpływa na nasze zdrowie i dobre samopoczucie.

Wiadomo nie od dziś, że ruch i sport z pewnością przyczyniają się do zdrowego stylu życia, a poza tym kształtują naszą osobowość. Któż mógłby lepiej opowiedzieć czytaj dalej

Klasowy konkurs pięknego czytania w klasie III B

Dnia 26 lutego w klasie III b odbył się konkurs pięknego głośnego czytania. Chętni uczniowie pięknie przeczytali wybrany przez siebie fragment lektury „O psie, który jeździł koleją”. Następnie w toku oceniania koleżeńskiego wyłonieni zostali zwycięzcy:

I miejsce – Maja Świergot i Jakub Oczkowski

II miejsce – Alicja Tabaczek i Nadia Jabłońska

III miejsce – Khrystyna Ilatovska, Natalia Kilan, Patryk Cieślak i Bartosz Dybał

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i drobne upominki.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i zachęcamy do dalszego rozwijania swoich umiejętności czytelniczych.

czytaj dalej

XII Wojewódzki Konkurs Mitologiczny

Jak co roku, w SP 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi spotkali się uczniowie szkół z bliższej i dalszej okolicy, aby wziąć udział w XII już edycji Wojewódzkiego Konkursu Mitologicznego, organizowanego pod hasłem „Płyńmy do naszej Itaki”. W tym roku mieliśmy okazję gościć przedstawicieli z 17 szkół, którzy przybyli do nas z różnych miast województwa śląskiego (poza Tychami były to Katowice, Mikołów, Imielin i Rybnik). Dwuosobowe reprezentacje zmierzyły się w 5 konkurencjach, wśród których znalazł się test, garść podchwytliwych pytań, krzyżówka, czy zabawa pt. „O kim mowa”. Uczestnicy musieli także wykazać się sprytem w rozróżnianiu zdań prawdziwych od fałszywych. Konkurs poprowadziła p. Iwona Kolińska-Latocha, a nad merytorycznym przebiegiem poszczególnych konkurencji czuwało jury w składzie: p. Ewa Bielas, p. Magdalena Pałys, p. Grażyna Sokołowska oraz p. Małgorzata Sułecka-Czyż. Zawodnicy byli bardzo dobrze przygotowani do konfrontacji z mitologicznymi zagadkami, o czym świadczyła niezwykle wyrównana punktacja, która zaowocowała emocjonującą dogrywką. Na tegorocznym podium znalazły się reprezentacje następujących szkół:

czytaj dalej