Każdy dzień to dzień ziemi….. hasła ekologiczne

 • ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO
 • NA OCHRONIE ŚRODOWISKA,TWOJE ZDROWIE ZYSKA
 • NISZCZYMY LAS, NIE BĘDZIE NAS
 • DRZEWA ZIELONE- PŁUCA DOTLENIONE
 • OKAŻ KULTURĘ I CHROŃ NATURĘ
 • EKOLOGICZNIE ZNACZY LOGICZNIE
 • CZYSTE ŚRODOWISKO, NAJLEPSZE UZDROWISKO
 • PRZYRODA JEST WIECZNA,JEŻELI JEST BEZPIECZNA
 • NARODZIE, POMÓŻ PRZYRODZIE
 • DBAJ O PRZYRODĘ, ZAKRĘCAJ WODĘ
 • GDY WODA JEST CZYSTA RYBY TAŃCZĄ TWISTA