Dzień Ziemi w 2a

Uczniowie z klasy 2a dowiedzieli się, dlaczego tak ważne jest dbanie o naszą planetę. W ramach obchodów Dnia Ziemi odpowiedzieli sobie na pytania:

  • Co możemy zrobić, żeby pomóc naszej Matce Ziemi?
  • Jak możemy zmniejszyć ilość powstających śmieci?
  • W jaki sposób możemy ponowne wykorzystać odpady (czyli rozmowy o recyklingu).
  • Jak należy prawidłowo sortować śmieci w domu zamiast wrzucać wszystko do jednego worka?
  • Co możemy zrobić, aby zmniejszyć zużycie wody?
  • Jak możemy zaoszczędzić zużycie prądu?

Po tak dokładnym zapoznaniu się z tematem klasa ustaliła i spisała kodeks małego ekologa. Zwieńczeniem zaś tego pięknego święta, pomimo pandemii, było pokazanie przez uczniów postaw proekologicznych i wyjście we własnym zakresie na tzw. sprzątanie świata.