Tydzień bibliotek

Rozpoczęliśmy Tydzień Bibliotek. Trwa on od 8 do 15 maja. Jest to akcja promocji czytelnictwa i bibliotek, która ma na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Z założenia każda edycja przebiega pod innym hasłem, którego wyboru dokonuje Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – pomysłodawca i koordynator akcji. W tym roku hasłem przewodnim Tygodnia Bibliotek jest:

„Znajdziesz mnie
w bibliotece”

W ramach działań szkolnego tygodnia bibliotek planujemy spotkania nauczyciela bibliotekarza z uczniami klas młodszych – wyjścia na spacery z książką, ciekawe rozmowy o literaturze itp. Również na stronie szkoły, w zakładce Biblioteka zdalnie pojawią się rozmaite wpisy.


Zachęcamy szczególnie uczniów klas starszych (4-8) do przeglądania strony i odwiedzania biblioteki szkolnej.