,,Miłośnik regionu śląskiego” – projekt o charakterze regionalno-edukacyjnym

W związku z obchodami „Dnia śląskiego” zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do wzięcia udziału w projekcie edukacyjnym związanym z regionalizmem. Projekt trwający do 15 maja 2022 r. będzie opierał się na wykonaniu w dowolnym terminie poszczególnych zadań. Spośród wymienionych poniżej (patrz załącznik) zadań chętne osoby mogą wybrać 4 zadania (klasy 4-8) oraz 2 lub 3 zadania (klasy 1-3).

Wykonane i podpisane prace (zdjęcia prac) uczniowie mogą wysyłać drogą elektroniczną przez dziennik lub przekazywać osobiście pani Izabeli Dyrdzie w terminie do 15.05.2022 r. lub na bieżąco po wykonaniu danej pracy. Zwycięzcy otrzymają nagrodę na koniec roku szkolnego, zaś wszyscy uczestnicy punkty.

GORĄCO ZACHĘCAMY DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE