Dzień Świętego Mikołaja

Potocznie nazywamy je Mikołajkami, święto obchodzone ku czci Świętego Mikołaja, biskupa Miry ma bardzo długą tradycję. Pierwsze wzmianki o Dniu Świętego Mikołaja pochodzą z IX wieku, z „Żywotu Mikołaja” spisanego przez archimandrytę Michała. Dowodzi to, że mieszkańcy Bizancjum już wtedy obchodzili to święto. Najstarszy przekaz o ustanowieniu święta Mikołaja pochodzi z Neapolu z lat 821 i 842. Zapiski pochodzące z X wieku dowodzą, że już wtedy wystawiano dramaty liturgiczne dla dzieci, opowiadające historię świętego i rozdawano drobne upominki. Inne źródła podają, że zakonnice roznosiły prezenty dla dzieci z biednych rodzin i zostawiały je wieczorem pod drzwiami. W paczkach znajdowały się pomarańcze i orzechy. W chrześcijaństwie kult Świętego Mikołaja był tak silny, że nawet protestanci zachowali w pewien sposób jego święto – zastąpili je Dniem Mikołaja[1].

Mikołaj urodził się w Patras w Grecji ok. 270 r. Był jedynym dzieckiem zamożnych rodziców i od młodości wyróżniał się pobożnością oraz wrażliwością na biedę dotykającą ludzi. Po śmierci rodziców swoim znacznym majątkiem chętnie dzielił się z potrzebującymi. Miał ułatwić zamążpójście trzem córkom zubożałego szlachcica, podrzucając im skrycie pieniądze. Wybrany na biskupa miasta Miry (obecnie Demre w południowej Turcji), zaskarbił sobie sobie miłość wiernych nie tylko gorliwością pasterską, ale także troskliwością o ich potrzeby materialne, zaś cuda, które czynił, przysporzyły mu jeszcze większej chwały[2].

W naszej szkole Dzień Świętego Mikołaja był obchodzony hucznie. Uczniowie wszystkich klas mogli zrobić sobie zdjęcie pamiątkowe z najbardziej znanym biskupem. Oczywiście były prezenty, przebrania i piosenki. W klasach młodszych wychowawczynie przygotowały dodatkowe atrakcje takie jak słodki poczęstunek, „kino” z popcornem, gry planszowe i zabawy czy wyjście do parku trampolin. Mikołaj nie zapomniał również o klasach odbywających lekcje zdalne odsyłając swoich pomocników z upominkiem.

Opis na podstawie artykułów:
[1] Milczarski, Filip: Mikołajki czy Dzień Świętego Mikołaja? Skąd wzięła się ta tradycja [w:] https://lodz.tvp.pl/57306996/mikolajki-dzien-swietego-mikolajafbclid=IwAR2ZtCgvMvkor6FLchqv9YMOVwpyOQ006H8HqlMoVZ2LKFrlKoAmJ1ewJY0 (dd: 06.12.2021r.)
[2] Internetowa Liturgia Godzin [w:] https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/12-06.php3?fbclid=IwAR2WRzyG1dXou7kMva6CStZbW1YCC6H-k9A8FyatKGn5_k7–UMNwX8NhHY (dd: 07.12.2021r.)