Lekturki spod chmurki – projekt z klasą 1a i 1c

Klasy pierwsze biorą udział w projekcie pt. Lekturki spod chmurki. Tegoroczna edycja pod kryptonimem
PODRÓŻOWANIE PRZEZ CZYTANIE staje się świetną zabawą, dzięki której, poprzez czytanie, uczniowie pogłębią wiedzę na temat wybranych krajów na kuli ziemskiej, ich piękna, różnorodności, kultury i tradycji.

Projekt doskonale wplata się w kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023:
Priorytet 1
Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
Priorytet 3
Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy.
Priorytet 9
Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Szczegóły na temat Projektów z Klasą znajdują się na stronie: https://www.niezbedniknauczyciela.com

Poniżej fotogaleria z pierwszych zajęć.