Konkurs mitologiczny – relacja

            W dniu 22 lutego 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Tychach odbyła się dziesiąta już edycja Konkursu Mitologicznego „Płyńmy do naszej Itaki” dla klas szóstych szkoły podstawowej o zasięgu wojewódzkim.

            Podobnie jak w latach poprzednich, konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem
ze strony szkół. Dwuosobowe reprezentacje wraz z nauczycielami i grupami wsparcia przystąpiły do zmagań o laur zwycięzcy. Organizatorzy i tym razem zadbali o interesujące konkurencje, wśród których znalazły się rundy pytań, krzyżówki, testy wiedzy.

            Konkurs został uświetniony występami koła teatralnego, które pod kierunkiem pani Iwony Kolińskiej – Latochy, wieloletniej koordynatorki konkursu i jego prowadzącej, przygotowało inscenizacje fragmentów wybranych mitów. Tutaj szansę wykazania się wiedzą mitologiczną zyskała publiczność, ponieważ po każdej scence pojawiała się seria pytań, kierowanych do młodzieży kibicującej zawodnikom. Każdą poprawną odpowiedź nagradzano słodkim prezentem.

            W przerwie  przed ogłoszeniem wyników reprezentacje miały możliwość zwiedzenia naszej placówki, zapoznania się z jej bazą dydaktyczną, historią i tradycjami.

            Zwycięzców konkursu wyłoniła komisja, obradująca pod przewodnictwem Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury nr 1  w Tychach, pani Teresy Wodzickiej. Ponadto w składzie komisji znaleźli się nauczyciele SP 14 – panie: dr Ewa Łupińska – Rogała – polonistka,  Magdalena Pałys – polonistka, Ewa Bielas – historyk, Sonia Dragon – polonistka. Atmosfera była bardzo gorąca, wszyscy uczestnicy wykazali się dużą wiedzą. W tym roku najlepsze okazały się następujące szkoły:

  1. SP1 Bieruń – 47 punktów
  2. SP 22 Tychy – 46 punktów
  3. SP 40 Tychy – 45 punktów

            W podsumowaniu przewodnicząca komisji zwróciła uwagę na doskonałe przygotowanie merytoryczne młodzieży do konkursu i niezwykle wyrównany poziom zmagań. Podziękowała również opiekunom za zaangażowanie w pracę z uczestnikami.

            Należy zwrócić uwagę, że impreza po raz kolejny spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem ze strony zarówno nauczycieli, jak i młodzieży. Goście podkreślali doskonałą organizację, wspaniałą atmosferę towarzyszącą zmaganiom, a także olbrzymi wkład pracy organizatorów wydarzenia.

            Mamy nadzieję, że idea światła, która według słów Jana Parandowskiego stanowiła naczelną ideę życia starożytnych Greków, stanie się wyznacznikiem postępowania dla wszystkich młodych ludzi, nie tylko uczestników naszego konkursu.