I Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny

21 kwietnia 2023 r. odbył się I Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny, w którym wzięły udział szkoły z Tychów, Lędzin i Mikołowa – łącznie 11 szkół. Konkurs został zorganizowany przez naszą szkołę, a jego celem było promowanie wśród uczniów klas trzecich wiedzy przyrodniczej oraz ekologicznej. 

Uczestnicy konkursu startowali w kilku konkurencjach. Zaczęliśmy od konkurencji, w której bardzo ważny był refleks, czyli „Kto pierwszy, ten lepszy”. Następnie każdy zespół rozwiązywał test wiedzy przyrodniczo-ekologicznej. W kolejnej części konkursu na uczestników czekały laptopy, na których rozwiązywali krzyżówkę, segregowali śmieci oraz oceniali prawdziwość zdań. Zwieńczeniem konkursu było zadanie praktyczne. Każda grupa musiała wybrać odpowiednie materiały ogrodnicze do zasadzenia cebulki mieczyka, a następnie ją zasadzić. 

Po zaciętej rywalizacji zwyciężyła SP10 w Tychach. Drugie miejsce zajęła SP14 Tychy, a trzecie SMS w Tychach. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy za udział, a zwycięzcy dodatkowo otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Konkurs wywołał pozytywne emocje wśród uczniów oraz nauczycieli – którzy podkreślali, że taka inicjatywa przyczynia się do podnoszenia wiedzy uczniów oraz kształtowania ich postaw ekologicznych.

Serdecznie dziękujemy firmie Agro flora, która wspomogła naszą szkołę w organizacji zadania praktycznego.

Dziękujemy również Miastu Tychy, Master – Odpady i Energia Sp z o.o. oraz Radzie Rodziców za ufundowanie nagród.

PS. Planujemy już kolejną edycję konkursu, która odbędzie się za rok.


Fotorelacja: