ZOSTAŃ UCZNIEM NASZEJ SZKOŁY!

ABY ZOSTAĆ NASZYM UCZNIEM, NALEŻY ZŁOŻYĆ DO SZKOŁY:

1. Klasy I:

zgłoszenie (dzieci z rejonu)  w terminie 1 marca – 15 marca 2018
– wniosek (dzieci spoza rejonu) w terminie  19 marca – 23 marca

wzór zgłoszenia

2. Klasy IV i VII wniosek – w terminie 19 marca – 6 kwietnia 2018

3. W podaniu do klas VII należy uwzględnić  następujące informacje:

– drugi język obcy   (hiszpański lub niemiecki)
– rodzaj klasy (dwujęzyczna, mundurowa, ogólna)

4. Do 25 czerwca 2018 roku należy złożyć w sekretariacie SP 14 następujące dokumenty:

świadectwo ukończenia klasy III/VI
– 1 zdjęcie legitymacyjne 30×42 mm (na odwrocie dane osobowe)

UWAGA:

KLASA VII DWUJĘZYCZNA

– test sprawdzający predyspozycje językowe 24 kwietnia (wtorek),  godz. 14.30.
Ogłoszenie wyników – piątek, 27 kwietnia, godz. 14.00

KLASA VII MUNDUROWA

Oświadczenie rodziców o braku przeciwwskazań zdrowotnych

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 Dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły – nr telefonu 32 227 3949