ZEBRANIA Z RODZICAMI

W CZWARTEK 13 WRZEŚNIA 2018 r. O GODZINIE 1700
ODBĘDA SIĘ ZEBRANIA Z RODZICAMI.
KLASY 1-7 ROZPOCZYNAJĄ ZEBRANIEM OGÓLNYM NA SALI GIMNASTYCZNEJ.
KLASY 8 (SP) I III (G) OD POCZĄTKU SPOTYKAJĄ SIĘ W WYZNACZONYCH SALACH LEKCYJNYCH.
Z POWODU WIELU SPRAW ORGANIZACYJNO-PRAWNYCH, OBECNOŚĆ RODZICÓW OBOWIĄZKOWA.