Warta Honorowa przy Tablicy Honorowej Żołnierzy AK

W ramach obchodów naszego stulecia, uczniowie klas starszych naszej szkoły rozpoczęli 100. godzinną Wartę Honorową przy Tablicy Honorowej Żołnierzy AK. Wartę pełnić będziemy do 16.11.2018 r. po 8 godzin w dni pracujące. Rozpoczęli uczniowie najstarszej klasy mundurowej III C gimnazjum. Chcemy w ten sposób oddać cześć wszystkim walczącym o odzyskanie niepodległości w latach 1918-1921 oraz tym, którzy bronili tej niepodległości w latach II wojny światowej. Rozpoczęliśmy od złożenia wieńca i zniczy przez p. Dyrektor Małgorzatę Chełchowską w asyście kadetów z klasy mundurowej. Codzienne relacje na naszym FB.