Odsłonięcie Tablic Pamiątkowych i Pomnika Nagrobnego płk Aleksandra Sałaciak

09 października 2018 r. klasy mundurowe naszej szkoły wystawiły Kompanię Honorową, wraz z klasami mundurowymi szkoły ZDZ im. Orląt Lwowskich, na uroczystościach odsłonięcia Tablic Pamiątkowych i Pomnika Nagrobnego płk Aleksandra Sałaciaka. Wpierw odbyła się uroczysta msza św. w kościele pw. św. Marii Magdaleny, której przewodniczył ks. proboszcz Janusz Lasok. We mszy uczestniczyli zaproszeni oficjalni goście, młodzież tyskich szkół z Pocztami Sztandarowymi oraz dwie Kompanie Honorowe z klas mundurowych. Następnie przeszliśmy na cmentarz parafialny, na murach którego zostały umieszczone trzy Tablice Pamiątkowe: płk Aleksandra Sałaciaka, żołnierza obrony Lwowa i późniejszych walk, poległych tyskich powstańców śląskich oraz poległych żołnierzy polskich we wrześniu 1939 r. na ziemi tyskiej. Sylwetki postaci umieszczonych na tablicach zostały zaprezentowane gościom przez Panią Kazimierę Głogowską-Gosz. Tablice zostały odsłonięte, poświęcone, a wraz z nimi nowy pomnik nagrobny Pana płk Sałaciaka na cmentarzu parafialnym. Poniżej foto relacja z tych wydarzeń.