Konkurs na najładniejszą gazetkę “100-lecie Niepodległości”

Regulamin konkursu na najładniejszą gazetkę o tematyce 100. rocznicy odzyskania niepodległości

1. Od 5 do 9 listopada roku szkolnego 2018/2019 trwać będzie konkurs na najładniejszą gazetkę o tematyce 100. rocznicy odzyskania niepodległości
2. W czasie trwania konkursu komisja dokona przeglądu gazetek klasowych w poszczególnych salach lekcyjnych.
3. W skład komisji wejdą: p. Jacek Biernacki, p. Ewa Bielas, p. Adrian Zieliński
4. Oceniając gazetkę, członkowie komisji będą brać pod uwagę jej czytelność, pomysłowość i estetykę wykonania. Za wymienione elementy każdy z członków komisji przyznać może 0 – 3 punkty.
5. Klasyfikacja klas liczona w konkursie będzie liczona do Pucharu Dyrektora Szkoły.
Serdecznie zapraszamy wszystkie klasy
do udziału w konkursie!