Płatności za obiady grudniowe należy dokonywać od 1 stycznia do 15 stycznia

Informuję, że paski opłat za obiady za m-c GRUDZIEŃ 2018r. zostaną wystawione z początkiem stycznia 2019 r.

Proszę nie opłacać grudniowych obiadów w grudniu 2018r.

W związku z Umową o korzystanie z obiadów  wpłaty dokonujemy do 15 dnia każdego następnego miesiąca.  Dlatego płatności za obiady grudniowe można dokonywać od 1 stycznia do 15 stycznia 2019 r.

Sekretariat