Akcja „Słowa krzywdzą”

W lutym tego roku młodsi Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Akcji pn. Słowa Krzywdzą. Kampania miała na celu wzrost świadomości dzieci, na temat przemocy werbalnej – krzyku, wyzwisk, obraźliwych etykiet, które niosą za sobą długotrwałe i negatywne konsekwencje psychiczne i emocjonalne. Słowa mają wielką moc. Kiedy mówimy: „kocham cię”, „przepraszam”, „jesteś wspaniała”, „lubię z tobą przebywać”, „jesteś dla mnie ważny”, „jak dobrze, że jesteś”, „dziękuję ci” – rzeczywistość zmienia się nie do poznania, a w naszym rozmówcy i w nas dotykamy głębi naszego człowieczeństwa. Nasze słowa zapalają do działania, zapobiegają załamaniu i zdejmują wielkie ciężary. Jest w nich jakaś siła i moc sprawcza i pomimo tego, że nie widzimy własnych słów, to jednak sprawiają tak wiele.

Pod koniec marca Uczniowie starszych klas zmierzyli się z wyzwaniem i starali się przelać na papier swoje wyobrażenia na temat ważnej roli słowa. Uczniowie, pod bacznym okiem Pani Korneli Szostak, wyrazili w formie obrazu własne spostrzeżenia i przemyślenia na temat znaczenia słów w naszym codziennym życiu. Dzięki zaangażowaniu Uczniów w naszej szkole pojawiły się plakaty obrazujące moc wypowiadanych słów. Mamy nadzieję, że Uczniowie, Nauczyciele, oraz Rodzice po raz kolejny podejmą głębszą refleksję nad znaczeniem wypowiadanych słów.