Harmonogram wydawania posiłków w dniu 17.05.2019 r. (piątek).

10.55 – kl. 1

11.10 – kl. 2

11.20 – kl. 4

Dla pozostałych klas obiad w w/w dniu zostaje odwołany.