Nadanie szkole imienia Armii Krajowej

17 maja obchodziliśmy uroczystość nadania naszej szkole imienia Armii Krajowej. O godzinie 12:00  rozpoczęła się msza święta w  Kościele pw. św. Marii Magdaleny w Tychach, na której został poświęcony nowy sztandar szkoły. W kościele zgromadzili się honorowi goście, dyrekcja, nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie, rodzice oraz okoliczni mieszkańcy. Bezpośrednio po mszy, uczniowie uformowali zwarty szyk i razem z gośćmi przemaszerowali wprost do szkoły, niosąc stumetrową biało-czerwoną flagę. Dalsza część uroczystości odbywała się na sali gimnastycznej, gdzie po powitaniu gości i odśpiewaniu hymnu państwowego, poczet flagowy, w którego skład wchodzili uczniowie klas mundurowych, zawiesił flagę Polski na maszcie. Następnie odbyło się przekazanie przez Radę Rodziców sztandaru pani dyrektor Małgorzacie Chełchowskiej, która, zgodnie z tradycją, oddała sztandar pod opiekę uczniom. Sztandar, choć formalnie należący już do Szkoły Podstawowej nr 14, nawiązuje częściowo do Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej, którego ostatnie oddziały kończą naukę w tym roku szkolnym. Przedstawiciele klas IV- VIIII złożyli uroczyste ślubowanie na nowy sztandar, zobowiązując się godnego reprezentowania szkoły oraz kierowania się w życiu nadrzędnymi wartościami. Wiceprezydent Tychów ds. społecznych, pan Maciej Gramatyka, odczytał akt nadania szkole imienia Armii Krajowej. Nie zabrakło także części artystycznej, podczas której uczniowie wykonywali utwory nawiązujące do historii Armii Krajowej. Swój wkład w uroczystą akademię mieli także rodzice. Dzięki panu Leszkowi Kazimierskiemu, który wykonał niezwykle wymowny utwór Jacka Kaczmarskiego pt. „Mury”, mogliśmy ponownie pochylić się nad historią naszego kraju.

Nadanie szkole imienia i przekazanie sztandaru stanowiło dla całej szkolnej społeczności nie tylko swoisty powrót do korzeni, ale także podkreśliło przyświecające szkole od lat hasło: tradycja i nowoczesność. Szczerze wierzymy, że w pamięci naszych uczniów pozostaną zasługi przodków, którzy niejednokrotnie poświęcali życie, walcząc o Polskę.